Het bestuur stelt zich voor

Secretariaat

 
Voorzitter

Penningmeester

Notulist

Bestuurslid

Bestuurslid

Ans Borst             0252 521453
Druivenstein 2 2191 XE De Zilk        ans@kbodezilk.nl

Gerard Alders     Lees meer->

Bert Schreurs     Lees meer->

Lia Keijzers

Sonja Verloop

Peter Pompe      Lees meer->