Terugblik op Jubileumfeest KBO afd De Zilk 2019

In bijzijn van wethouder Dennis Salman, Zilkse raadsleden in de Gemeenteraad, vertegenwoordigers van ouderenbonden uit de regio, vertegenwoordigers van de PCI en de Zonnebloem vierden ruim 100 leden van de KBO hun 50 jarig jubileum. In de feestelijk versierde Duinpan werd het een memorabele middag, waar nog lang over werd nagepraat.

In het openingswoord van voorzitter Gerard Alders benadrukte hij de betekenis van de KBO in het dorp. Bijna 50 % van de ouderen is lid en de belangstelling in de activiteiten van de vereniging is heel groot. De vereniging weet blijkbaar heel veel ouderen ‘te vinden’. En daarmee voldoet zij in ruime mate aan één van de doelstellingen van de KBO, de zgn “3 O’s” en dat staat voor “Ontmoeting, Ontspanning en Ontplooiing”.

Vervolgens nam wethouder Dennis Salman het woord   en hij beschreef een onderzoek aan de Harvard Universiteit in Amerika. Daar is gebleken hoe belangrijk het is dat mensen, van welke leeftijd dan ook, goede relaties hebben en onderhouden. En hij bedankte de vereniging voor het feit dat zij al 50 jaar lang mensen bij elkaar brengt en voor betekenisvolle samenkomsten zorgt. Daarmee levert de vereniging een bijdrage aan het welzijn en geluk van onze dorpsgenoten.

Na deze mooie woorden overhandigde de voorzitter het eerste exemplaar van het Jubileumboek : “50 jaar KBO in De Zilk” aan de wethouder. Toen vervolgens alle aanwezigen in de zaal ook een exemplaar hadden ontvangen werd het even stil in de zaal. Onder het genot van een kopje koffie werd er volop in het boekje gebladerd en alvast wat gelezen.

Die stilte duurde niet lang, want vervolgens verscheen Marjolein Meijers op het podium met twee muzikanten. En hun show van ruim 2 uur (inclusief een pauze) bracht heel veel enthousiasme in de zaal. Vrolijke liedjes werden afgewisseld met meer ingetogen liedjes met prachtige teksten. En voor de variatie werd er ook mooi instrumentaal repertoire ten gehore gebracht. Keltische, Schotse, maar ook volksmuziek uit Oost Europa en Amerika. Marjolein, Onno en Walter draaiden er hun hand niet voor om.

Na een terecht daveren applaus keerde de rust even weer waarna Theo van Gijlswijk met behulp van een beamer een stukje geschiedenis van De Zilk liet zien. Oude foto’s van alle winkels en middenstanders die het dorp heeft gekend leverden vele “Oohs”en “Aahs” van herkenning op. Op de oude foto’s waren soms zelfs nog aanwezigen in de zaal te zien. Een stukje jonger weliswaar!

Tot slot van het feest verzorgde Kees Klein en zijn mensen een fantastisch buffet. En om te voorkomen dat iedereen zich tegelijkertijd zou storten op de heerlijke zalm, salades, en wat dies meer zij, stonden enkele Zwarte Pieten bij de tafels om alles in goede banen te leiden. Rond 21.00 uur keerde de rust weer en kon de KBO afd De Zilk terugkijken op een zeer geslaagd feest.

Klik hier voor de foto’s ->