Creatieve Handvaardigheid

Eens in de 14 dagen staat  Het Ateljee 2 aan de Warmerdamstraat op vrijdag open voor een gezellige creatieve activiteit.

Handwerken, borduren, breien, schilderen en tekenen olv Annemarie Burger.

Wanneer dat nodig is zal Annemarie een financiële bijdrage vragen voor materiaalgebruik.

Maar die kosten zijn alleszins redelijk, is de ervaring.

Op deze ochtend zijn overigens ook andere Zilkenaren van harte welkom om daar onder het genot van een kopje koffie wat met elkaar te praten, want we combineren deze activiteit met:

Inloopochtend

Heeft u behoefte om gewoon eens een praatje te maken met dorpsgenoten onder het genot van een kopje koffie? Het Ateljee staat daar eens in de 14 dagen op vrijdag voor open.

De koffie is gratis, maar U mag best een kleine vrijwillige bijdrage in het busje stoppen.

In de Nieuwsbrief zullen we telkens de vrijdagen vermelden dat het Ateljee open is voor deze activiteit.

Vanaf 9.45 uur staat voor U de koffie klaar.

Adres: P.J. Warmerdamstraat 38.