Nieuwsbrief Januari

December voorbij, het nieuwe jaar is begonnen. We zijn er weer klaar voor!

 

HUBA

HUBA staat voor “Hulp bij Belasting Aangifte”. Sommige mensen in De Zilk maken gebruik van de hulp die de KBO afd. Noordwijkerhout aanbiedt bij het invullen van de belastingaangifte. We hebben het voornemen om ook als afd. De Zilk die assistentie te gaan aanbieden. We weten niet of daar belangstelling voor is. En daarom vragen wij U om, wanneer u geïnteresseerd bent, ons dat te laten weten. Een telefoontje naar Ans Borst is daarvoor voldoende. Let wel, dit is alleen bedoeld om de belangstelling te peilen. Wanneer we definitief die HUBA rol op ons nemen zullen we dat in een volgende Nieuwsbrief melden. En zullen we dan ook bekijken hoe we dit gaan organiseren. Vooralsnog zullen Ans Borst en Gerard Alders wel de cursus volgen die de KBO afd. Zuid Holland daarvoor organiseert. De kosten van deze ondersteuning bedragen €12,50 en deze staat alleen open voor leden van de KBO.

 

Bijeenkomst voor contactpersonen

Vorig seizoen hebben wij voor het eerst een overleg gepland met de contactpersonen van al onze activiteiten. Dat willen we opnieuw doen en wel op 20 feb as aan het eind van de middag. We bespreken daar de voortgang, de belangstelling, of alles wat er verder leeft. We nodigen de betrokkenen nog persoonlijk uit. In principe willen we dan ook nog een tweede keer bij elkaar komen medio mei/juni aan het eind van het seizoen.

 

Busreis 2019

We kondigen alvast aan dat we op 8 mei as onze jaarlijkse busreis houden. We hebben het plan om naar Delft te gaan. Het programma is, kortweg, als volgt:

Bus naar Den Haag, voor koffie met gebak;

Bus naar Delft voor aangeklede koffietafel;

Met de paardentram naar ‘de Porceleyne Fles’voor een rondleiding;

Met de rondvaartboot door Delft;

Terug naar De Zilk, waar we om 18.00 uur arriveren.

Lijkt het u wat? Zet de datum dan alvast in de agenda. In een volgende Nieuwsbrief volgt nadere informatie.

 

Maaltijd in De Duinpan

Twee keer per maand verzorgt Kees een maaltijd voor € 12, 50 pp. Helaas is dat niet meer haalbaar. Kees brengt dat terug tot één keer per maand, en wel op de 1e woensdag van de maand na de Bingo. U moet zich daarvoor wel bij Kees aanmelden.

 

Vergeet niet uw factuur te betalen voor uw lidmaatschap van KBO afd. De Zilk