Nieuwsbrief Juli/Augustus

Terugblik op de Jaarvergadering.

 

Op 21 juni, het begin van de zomer, waren maar liefst 62 leden in De Duinpan bijeen gekomen om de Algemene Ledenraad bij te wonen. Het werd een hele belangrijke en nuttige vergadering. In deze Nieuwsbrief willen wij verslag doen van deze bijeenkomst en U informeren over de besluiten die zijn genomen.

Lees meer->