Nieuwsbrief Maart

 

HUBA.

In de vorige Nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat wij HUlp kunnen aanbieden bij het invullen van uw BelastingAangifte. Afgekort: HUBA. We hebben U gevraagd Ans Borst te bellen als u daarin geïnteresseerd zou zijn. Die belangstelling was niet groot, maar  we zullen die HUBA rol toch op ons nemen. Wellicht moet dat aanbod nog wat groeien. Bij andere afdelingen van de KBO blijkt er immers heel veel belangstelling te bestaan. De kosten van deze ondersteuning bedragen € 12,50 en deze staat alleen open voor leden van de KBO. Bovendien geldt het aanbod alleen voor de ‘eenvoudige’ aangiftes. Aangiftes voor mensen met een relatief hoog inkomen (€ 35.000 voor alleenstaanden, € 48.000 voor echtparen) en/of een ruim eigen vermogen  (meer dan € 60.000) laten wij graag over aan professionals.

 

Nadere informatie:

Ans Borst 0252 521453

Gerard Alders 06 53792808

 

Bijeenkomst met onze contactpersonen.

Op wo 20 feb hebben wij de verschillende contactpersonen van al onze activiteiten ontmoet. Daar hebben wij als bestuur vernomen over ‘hoe het een en ander loopt’. Erg nuttig om elkaar te spreken. Gelukkig konden we vooral positieve geluiden horen. Alle activiteiten worden redelijk tot goed bezocht. Hoewel het koor De Oldtimers nog wel wat extra mannen kan gebruiken en het aantal deelnemers aan de creatieve ochtend/koffie-inloop best wel wat hoger kan.

Bovendien hebben we met hen gesproken over ons jubileumviering in december. Maar daarover houden we ons kruit nog even droog!

 

Busreis 2019.

Nog even ter herhaling. Op 8 mei as hebben we onze jaarlijkse busreis. We gaan  naar Delft en de kosten worden € 68,- per persoon. In de vorige Nieuwsbrief hebben we het programma al in grote lijnen verteld. In de volgende Nieuwsbrief kunt u het strookje aantreffen waarin U zich kunt opgeven. Staat de datum al in Uw agenda?

 

SOON.

Vooruitlopend op het samengaan van de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk hebben de verschillende ouderenbonden al contact met elkaar  gezocht. En dat gaat resulteren in een nieuwe vereniging: SOON. Dat staat voor Samenwerkende Ouderen Organisatie Noordwijk. Ook wij als KBO afd De Zilk gaan meedoen met deze vereniging. Deze verbreding van onze contacten heeft voor U als voordeel dat U zich bijvoorbeeld kunt aanmelden voor de beginnerscursus computergebruik: Klik & Tik ( 5 bijeenkomsten) en een cursus omgaan met de DigiD (4 bijeenkomsten). Voor nadere informatie kunt u bellen naar Gerard Alders, 06 53792808.

Nadere informatie over SOON en wat er zoal uit voortvloeit in komende Nieuwsbrieven.

 

 

Website KBO.

Het moest er een keer van komen! En nu is het zover.

 

We hebben een eigen website!

 

Onder enthousiaste en deskundige leiding hebben we een website ontwikkeld. Nog niet klaar, maar wel al de moeite waard om er eens naar toe te surfen.

 

kbodezilk.nl

 

Wij zijn benieuwd naar uw reacties. En heeft u suggesties? Die horen we graag!

 

Museumbezoek.

In het verleden hebben we jaarlijks een museumbezoek georganiseerd. De laatste jaren was daar wegens gebrek aan belangstelling geen sprake meer van. We hebben geprobeerd daar nieuw leven in te blazen, maar dat is helaas niet gelukt. Op ma 15 april hadden we een museumbezoek in de jaarkalender staan. Maar die moeten we noodgedwongen dus schrappen.

 

Popkoor Bloom.

Zondag 24 maart treedt Popkoor Bloom op in de Duinpan. Dat doen zij samen met een Popkoor BSUR uit Breda. Met als thema: “Bloom meets Breda. Een sfeervol, gezellig en muzikaal matinee met een Zachte G.” Toegangskaarten zijn gratis te verkrijgen bij de VVV in Noordwijkerhout.

Het optreden start om 14:00 uur en de zaal gaat open om 13:30 uur.

 

Contributie.

In de vorige Nieuwsbrief heeft u al het verzoek kunnen lezen voor een contributie betaling. Al heel veel leden hebben hun bijdrage voor de periode tot aug 2019 al overgemaakt. Maar als dat nog niet is gebeurd…. Een kleine herinnering dus bij dezen.

 

Max Vitaal.

U heeft recent een folder in de bus ontvangen van de Buurtsportcoach Mike Bos mbt  het project Max Vitaal. Er zijn in maart 4 zaterdagen gepland dat U uw fitheid kunt laten testen. Dat kan zeker geen kwaad. De buurtsportcoach is niet alleen actief voor de kinderen op de scholen, maar juist ook voor de ouderen onder ons. En dat lijkt ons een goed initiatief.

 

E-mailadressen.

Bij onze ledenadministratie hebben we uiteraard allerlei gegevens. Naam, adres, geboortedatum, telefoon. Van veel leden is ook de trouwdatum bekend. En dat is leuk want dan kunnen wij bij een huwelijksjubileum een bloemetje verzorgen. Wat echter niet compleet is het overzicht van de e-mailadressen. We zouden die graag up-to-date maken. Met nadruk melden we dat het niet ons plan is om de Nieuwsbrief digitaal te verzenden. (Tenzij iemand in het zgn ‘buitengebied’ woont.) Maar wel om snel een mededeling te kunnen doen, een vraag te stellen. U bent weliswaar niet verplicht om ons dat adres te geven. Maar we zouden het wel heel prettig vinden. Daarom ons verzoek om een mail te sturen naar Bert Schreurs, die onze ledenadministratie onder zijn hoede heeft. Als U een mail stuurt, heeft hij automatisch ook uw mailadres. Bert is te bereiken:

geenpunt@live.nl