Nieuwsbrief Mei 2020

Wat een vreemde tijd.

 

Wat beleven we een vreemd voorjaar 2020! Een voorjaar die we nooit meer zullen vergeten, en niet omdat het zo mooi weer is. Voor bijna iedereen vallen plannen in het duigen, zijn de zo belangrijke contacten met familie en vrienden minimaal en maken we ons zorgen. Zorgen over onze eigen gezondheid en van allen die ons dierbaar zijn.

De Corona crisis heeft ook ons KBO seizoen volledig in de war geschopt. Hoewel de regering voor veel maatregelen niet verder kijkt dan eind mei, hebben wij toch al besloten om dit seizoen geen activiteiten meer te plannen. Dus geen busreis, geen jaarvergadering, geen slotmiddag. Maar hoe dan verder?

 

De Jaarvergadering.

 

De Jaarvergadering stond gepland voor 27 mei. Normaal gesproken een goed bezochte bijeenkomst, waar wij dit jaar ook notariskantoor Hurtak & Roodhorst bereid hadden gevonden een presentatie te verzorgen over het (levens)testament. Dat gaat dus helaas niet door. We overwegen om in het najaar de Jaarvergadering alsnog te houden. Maar we willen toch vóór de zomervakantie de hoogte van de contributie voor het nieuwe seizoen vaststellen. We zullen daarom in de volgende Nieuwsbrief het een en ander aan U voorstellen.

 

 

Overleg Coördinatoren.

 

Op 17 april hadden wij een bijeenkomst gepland met alle personen, die een coördinerende rol vervullen. Dat overleg is niet doorgegaan. Jammer want dat overleg had ons de nodige informatie gegeven tbv de planning voor het nieuwe seizoen. We zullen de coördinatoren daarom persoonlijk benaderen voordat we het nieuwe activiteitenboekje kunnen gaan maken.

 

Vrijwilligersavond.

 

Op 17 april zouden we na afloop van het overleg met de coördinatoren onze vrijwilligers met een feestelijke barbecue willen bedanken voor hun inzet…. Nou ja, dat houden we nog tegoed!

 

Zomerprogramma.

 

Het is misschien een beetje raar, maar aan de andere kant misschien juist niet: een Zomerprogramma. Normaal gesproken houden we vanaf juni een zomerstop. De belangstelling loopt ook best wel wat terug wanneer de zon lekker gaat schijnen. Maar juist dit jaar zou het, wanneer de overheid zo’n initiatief toe zou laten, misschien wel erg fijn zijn wanneer we in de zomerperiode één of meer activiteiten zouden laten doorlopen. We denken er dan ook aan om ook in de zomer één dagdeel (de woensdagmorgen?) De Duinpan of een andere ruimte te huren voor een zomerprogramma. We willen onderzoeken of daar belangstelling voor is. Zeker nu velen van ons al een tijdje noodgedwongen thuis zitten. En uiteraard gaat dit programma alleen door wanneer de overheid zo’n activiteitenprogramma ook toelaat.

En daarom doen we bij deze Nieuwbrief een antwoordstrookje. Wij zijn heel benieuwd naar de reacties of er voldoende belangstelling is voor een dergelijk aanbod.

 

De Tuk-Tuk.

 

Ik hoor het u zeggen: De Tuk-Tuk, wat is dat nu weer? Wel degenen die in Noordwijkerhout kennissen hebben weten dat er in Noordwijkerhout onder de coördinatie van Topaz een klein elektrische kar rijdt voor oudere bewoners. Met gebruik van een strippenkaart brengt deze Tuk-Tuk bewoners naar elke gewenste locatie binnen Noordwijkerhout. Wanneer U een beetje handig bent met de computer moet U maar eens googelen op “Topaz en Tuk-Tuk”. De nieuwe gemeente Noordwijk onderzoekt of er ook in De Zilk belangstelling zou zijn voor een dergelijke voorziening. Met zo’n Zilkse Tuk-Tuk wordt een ritje naar de Duinpan voor de klaverjasmiddag, naar Hillegom voor een boodschap weer mogelijk. Of misschien ook wel voor een kopje koffie op een terras van Het Pannenland in Vogelenzang. En wellicht ook het bijwonen van een eucharistieviering in de kerk, wanneer dat op dit moment vanwege vervoersproblemen niet mogelijk is. Kortom een initiatief die de moeite waard is om te onderzoeken. En wij hebben bij de gemeente aangeboden om die belangstelling bij onze leden te polsen. Bij deze Nieuwsbrief zit dan ook een tweede strookje waarop U kunt aangeven of U belangstelling heeft voor een dergelijke voorziening.

 

Jubilarissen.

 

Wij hebben de gewoonte om bij een lid dat een kroonjaar bereikt, 80 jaar of 90 jaar, ja misschien zelfs 100 jaar, en bij echtparen die 50 of 60 jaar getrouwd zijn, op visite te komen en een bloemetje te brengen. Maar ja, is dat nog verantwoord op dit moment? Wij hebben besloten om dat bezoek niet op te schorten. Voordat we langs komen bellen we altijd even op om een afspraak te maken. Dat blijven we doen en we kunnen dan ook kijken of we misschien toch even langs kunnen komen. Wellicht is de tuin om een mooie plek om met 1,5 meter afstand van elkaar toch een felicitatie over te brengen.

 

Tot slot

 

Wat een vreemde tijd. Zo begon deze Nieuwsbrief. Een voorjaar die we niet snel meer zullen vergeten. Een voorjaar waarin we elkaar uit het oog dreigen te verliezen. Dat was de reden dat we in de week voor Pasen bijna al onze leden een klein bloemetje + Paaswens hebben overhandigd. Om daarmee iedereen een hart onder de riem te steken. Laten we hopen dat we over een tijdje met een opgelucht hart kunnen terugblikken op deze periode. Omdat alles weer een beetje gewoon is geworden. Maar laten we vooral hopen dat iedereen gezond blijft. En let een beetje op elkaar

 

Website KBO

 

Omdat we elkaar nauwelijks meer kunnen ontmoeten is deze Nieuwsbrief en ook onze Website een belangrijke informatiebron. We zullen daarom proberen om relevante informatie op onze website te blijven plaatsen:   kbodezilk.nl

 

Dit strookje vóór 10 mei inleveren bij

 

Sonja Verloop

Kronestein 11

 

Het bestuur overweegt om een Zomerprogramma aan te bieden. Daarvoor wordt gedacht allerlei bekende activiteiten als klaverjassen, bridgen, jeu de boules, Rummycup, scrabble, koersbal. De woensdagmorgen zou de Duinpan (of een andere locatie dan open zijn. En ook voor een kopje koffie is iedereen dan welkom.

 

Ik / wij ………………………………………………………….. (naam) ben/zijn:

 

O wel geïnteresseerd in zo’n programma

 

O niet geïnteresseerd in zo’n programma

 

Aankruisen wat van toepassing is. Op de achterzijde van dit strookje is ruimte voor suggesties.

 

Het spreekt voor zich dat er alleen sprake zal zijn van een activiteitenprogramma indien de Overheid dat zal toestaan.

 

Klik hier om te downloaden

“——————————————————————————————————————————

 

 

Dit strookje vóór 10 mei inleveren bij

 

Ans Borst

Druivenstein 2

 

De Gemeente Noordwijk overweegt om ook in De Zilk een Tuk-Tuk te laten rijden. Voordat men het een en ander verder gaat organiseren wil men weten of er sowieso belangstelling is voor een dergelijke voorziening.

Ik /wij ………………………………………………………….. (naam) ben / zijn:

 

O wel geïnteresseerd in zo’n voorziening

 

O niet geïnteresseerd in zo’n voorziening

 

Aankruisen wat van toepassing is. Op de achterzijde van dit strookje is ruimte voor suggesties.

Klik hier om te downloaden