Nieuwsbrief November 2019

 

Jubileumviering 4 december 2019

We hebben het al een paar keer aangekondigd, maar eindelijk is het zover. 4 December as. vieren we ons 50 jarig bestaan. Dat is nogal wat. Hoeveel Zilkers zullen in die 50 jaar niet hebben meegedaan aan klaverjassen, wandelen, biljarten, jeu de boules? Hoeveel Zilkers zullen in de bus zijn gestapt voor een dagje uit naar Texel of Leerdam, het Westland of kasteel Haarzuylens? Het zijn er vast heel veel en daarom gunnen we onszelf een feestje.

Hoe ziet het programma eruit:
13:45: Zaal open en een eerste kopje koffie;
14:00: Openingswoordje door de voorzitter;
14:05: De wethouder aan het woord;
14:15: Presentatie van het Jubileumboek;
14:20: Bladeren in het boekje bij een tweede kopje koffie
14:30: Optreden van Marjolein Meyers en haar muzikanten
16:45: Beamerpresentatie van Theo van Gijlswijk van genootschap “Oud de Zilck”
18:00: Feestelijk buffet

In overleg met Kees Klein gaan we van het buffet iets moois maken. Dat mag wel na 50 jaar. Maar we ontkomen niet aan een eigen bijdrage van € 10,-. Uiteraard is het nodig om van te voren te weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen. Vandaar dat we onderaan deze Nieuwsbrief een strookje hebben gemaakt. Wanneer U wilt meedoen aan het buffet, dan moet U het strookje vóór 16 november, inclusief de € 10,- per persoon in een envelop in de bus stoppen bij Sonja Verloop. Wij verwachten veel belangstelling. Maar voor het buffet is wel een maximum van 100 personen gesteld. Wanneer we dat aantal overschrijden zullen we mensen moeten teleurstellen, waarbij het uitgangspunt is: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Collectiviteitskorting Ziektekostenverzekering.

Als lid van de KBO kunt u een korting krijgen op de premie van de Ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid. De overheid heeft echter bepaald dat deze collectiviteitskorting moet worden afgeschaft. Per 1 januari as. daalt de collectiviteitskorting op de basisverzekering naar 2 %. De korting op de aanvullende verzekering blijft hetzelfde. Als U daar gebruik van maakt zult U wellicht van Uw verzekering ook persoonlijk bericht ontvangen. Zorg en Zekerheid meldt ons dat zij medio november alle deelnemers aan de ziektekostenverzekering zullen informeren over de nieuwe premie.

Kerstviering 2019.

Ivm de Jubileumviering slaan we dit jaar de Sinterklaasviering over maar op 18 dec. zullen we wel onze jaarlijkse Kerstviering houden. In de volgende Nieuwsbrief meer daarover. Omdat het kort dag wordt tussen de uitgifte van de Nieuwsbrief in december en de Kerstviering, zullen we bij de aanmeldingen via het bekende strookje streng moeten zijn.

Zet de datum alvast in de agenda: 18 december om 14:00 uur

Creatieve Handvaardigheid en Inloopochtend.

Eens in de twee weken op vrijdag komen KBO leden bij elkaar in Het Ateljee om daar olv Annemarie Burger creatief aan de slag te gaan. En iedereen is dan ook van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken en een praatje te maken. Omdat het jammer zou zijn wanneer U daar binnen wil lopen op de ‘verkeerde’ vrijdag, melden wij hieronder de data dat U van harte welkom bent:
1 nov
15 nov
29 nov
13 dec.

Graag tot ziens in Het Ateljee.

Walking Football.

Na een enthousiaste start hebben we helaas moeten vaststellen dat de belangstelling na de zomer behoorlijk terugviel. Zodanig dat we in overleg met Dick Vermin en Peter van Eeden hebben moeten besluiten om deze activiteit niet voort te zetten. Dat vinden we ontzettend jammer, maar niet geschoten is altijd mis. Wij bedanken iedereen, en met name Dick en Peter, om hun inzet in de afgelopen zomermaanden.

KBO afd De Zilk
www.kbodezilk.nl

—————————————————————————————————————————–

Naam:

Ik (wij) doe(n) met …….. (aantal) personen op 4 december mee aan het buffet en sluiten € 10,- per persoon bij in deze envelop.

Het strookje vóór 16 nov. inleveren bij
Sonja Verloop
Kronestein 11