Nieuwsbrief Augustus/September 2020

Terugblik op het vorige seizoen en het zomerprogramma.

 

Het seizoen 2020-2021 staat op punt van beginnen. Maar ik heb het gevoel dat het oude seizoen nog niet eens is beëindigd! Vanaf maart is alles anders. En waar het seizoen eindigt met een jaarvergadering, vrijwilligersavond, slotmiddag, hebben we dat dit jaar allemaal moeten missen. Het jubileumseizoen 2019-2020  lijkt als een nachtkaars te zijn uitgegaan. Wat jammer, want tot en met januari was het één groot feest. Met een nieuw initiatief (muziekmiddag samen met de Zonnebloem) en natuurlijk ons Jubileumfeest in december. En toen kwam aan het eind van de winter Corona ons land binnen. Ik hoef U daar niets over te vertellen.

Nu hadden we al het plan om dit jaar te beginnen met een zomerprogramma. In de Nieuwsbrief van mei hebben we via een antwoordstrookje gepolst of er belangstelling is  voor het voortzetten van een aantal activiteiten in de zomer. Normaal gesproken lag dan alles stil. En uit uw reacties hebben we kunnen opmaken dat veel leden het fijn zouden vinden om in de zomer elkaar te blijven ontmoeten. Niet via een volledig programma, maar toch. En dat hebben we dan ook gedaan. Gelukkig konden we vanaf 1 juli dat beperkte zomerprogramma aanbieden. En daar hebben we veel leden een plezier mee kunnen doen. Meer dan 40 mensen gemiddeld (inclusief de biljarters) kwamen op woensdag naar De Duinpan. Voor een kopje koffie, een kaartje, een spelletje rummycup, voor het rollen van de koersbal, gewoon een praatje en een pannenkoek tot besluit. Het was fijn om te zien dat dit initiatief in goede aarde viel. Maar het is bijna 1 september. En dan starten we het nieuwe seizoen. Wat nu?

 

Start nieuwe seizoen.

 

We presenteerden bij de Nieuwsbrief van augustus altijd ons nieuwe Activiteitenboekje. U zult begrijpen dat dat dit jaar niet het geval is. We hebben besloten om de activiteiten zoals we dat in het afgelopen seizoen vooralsnog ongewijzigd voort te zetten. Op een enkele uitzondering na. Zo zullen de Oldtimers niet starten met hun koorrepetities. En de klaverjasvierkamp met de kaarters uit de andere dorpen in de streek is vooralsnog van de baan. Al eerder hebben we gemeld dat de creatieve handvaardigheid/inloopochtend bij het Ateljee niet wordt gecontinueerd. Dat betekent dus dat we vanaf 1 september wel kunnen kaarten, bingo-en, biljarten, Jeu de Boulen, Koersballen etc. Hieronder staat een overzicht. Maar wel alles rekening houdend met de voorwaarden die de regering  heeft gesteld *). Dus 1.50 meter afstand en beperking van het maximale aantal mensen in de Duinpan. Activiteiten in de buitenlucht zijn makkelijker te realiseren. Maar ook daar geldt dat voorzichtigheid geboden is. Wanneer het mogelijk is zullen we later in het seizoen alsnog ons nieuwe Activiteitenboekje presenteren. Ik hoop dus dat U het oude nog niet hebt weggegooid!

 

 

Een overzicht:

 

Activiteit

Gaat door?

1,5 meter?

Maximum aantal?

Biljarten

Ja

Ja

3 per tafel

Klaverjassen

Ja

Ja

32 in De Duinpan

Vierkamp

Nee

 

 

Creatieve Handvaardigheid

Nee

 

 

Wandelen

Ja

Ja

Nvt

Koersbal

Ja

Ja

12

Jeu de Boules

Ja

Ja

Nvt

Bridgen

Ja

Ja

32 in De Duinpan

Kienen/Bingo

Ja

Ja

32 in De Duinpan

The Oldtimers

Nee

 

 

Bewegen op Muziek

Ja

Ja

12

The Melodymakers *)

Ja

Ja

Nvt

 

 

 

 

*)Voor de Melodymakers geldt dat zij gaan repeteren volgens de specifieke richtlijnen voor orkesten

 

We hopen dat we, weliswaar aangepast, toch een start kunnen maken.

 

Presentielijsten.

 

Vorig jaar bent U er al aan gewend geraakt. Een presentielijst. U snapt het. In het kader van de RIVM maatregelen is het nog belangrijker dat er precies wordt bijgehouden wie aanwezig zijn bij de verschillende activiteiten. We zullen proberen om bij de start in de eerste weken van september lege formulieren beschikbaar te hebben.

 

Bestuurssamenstelling.

 

Bij een jaarvergadering is het aan de leden om vacatures binnen het bestuur op te vullen. Meestal op voordracht van het zittende bestuur. Omdat de jaarvergadering tot nader order is uitgesteld, hebben we dat in het voorjaar nog niet kunnen doen. Ik kan U wel vertellen dat we twee mensen bereid hebben gevonden zich kandidaat te stellen. En zij draaien ook al een paar maanden ter oriëntatie mee. Het zijn Betty Plessing en Peter Heemskerk. Wanneer tzt de jaarvergadering doorgang vindt, zullen we conform de statuten het bestuur weer volledig maken, waarbij U ook andere kandidaten kunt voorstellen.

 

Contributie

 

Bij deze eerste Nieuwsbrief treft U ook de factuur aan voor de contributie voor het nieuwe seizoen. Al eerder hebben we gemeld  (Nieuwsbrief april jl.) dat de afdracht aan de landelijke KBO met € 1,82 wordt verhoogd naar € 16,82. We schreven dat we die verhoging zouden verwerken in de nieuwe contributie. In de Nieuwsbrief van juni hebben we vervolgens  gemeld dat we deze verhoogde afdracht voor de helft zullen doorberekenen. De contributie wordt dus € 27,- per lid. Bent U al elders KBO lid en bij ons een gastlid, dan betaalt U €  11,- per persoon. Houdt U er wel rekening mee dat de contributie in de komende seizoenen wellicht wel wordt verhoogd. En dan op zijn minst met de verhoging van de afdracht aan de landelijke bond.

 

*) Op het moment dat ik dit schrijf (begin augustus) is uiteraard nog niet zeker welke maatregelen de overheid ons oplegt per 1 september. Blijft U de media dus goed volgen. Zelf zullen we onze website gebruiken om het laatste nieuws te vertellen.