Belangrijke mededeling

Woensdag 14 oktober 2020

Beste allemaal.

Het nieuwe dat Rutte ons gisteravond bracht was geen verrassing. Maar het doet wel pijn! Al eerder had het bestuur al overlegd wat we zouden doen indien de nieuwe maatregelen van de regering strenger zouden zijn. En dat is dus het geval. De regering wil de komende 4 weken het aantal contactmomenten en het aantal reisbewegingen terug brengen. Dat wetend kun je als bestuur van een ouderenbond niet anders dan besluiten om alles stil te leggen. Hoe zeer dat ook ingrijpt in het leven van velen. Natuurlijk kun je in de buitenlucht nog wel dingen doen (wandelen, jeu de boules). Maar ik denk dat het voor de duidelijkheid beter is om ook die activiteiten niet meer in KBO-groepsverband te doen. Ga wandelen, dat is goed voor een mens. Maar doe het in een heel klein groepje. En jeu de boulen? Kun je dan 1.5 meter afstand houden? Ik denk het niet . Kortom, ook die activiteiten moeten we maar niet meer doen.

Het is heel verdrietig. We hebben gemerkt hoezeer de leden hebben geleden van de algemene lock down in het voorjaar. Het succes van het zomerprogramma en de  opkomst bij de voorzichtige herstart in september hebben wel aangetoond hoe fijn we het vonden elkaar weer te ontmoeten. Maar we hebben geen keus. Het kan nog even niet. En we hopen uiteraard dat we op overzienbare termijn elkaar weer in De Duinpan kunnen treffen, of in de duinen, op de Jeu de Boule baan.

Heel veel sterkte, en let een beetje op elkaar

 

Het bestuur van de KBO

Update Corona maatregelen en de Duinpan

Deze week werden we geconfronteerd met nieuwe maatregelen ter bestrijding van het Corona virus. Belangrijk daarbij was dat er werd gesteld dat er maximaal 30 personen in een openbare ruimte mochten komen. Daarop hebben we direct contact gezocht met Kees Klein. Het leek er even op dat voor De Duinpan een uitzondering zou worden gemaakt. Dan zou niet gelden 30 personen maximaal in De Duinpan, maar 30 personen maximaal in een ruimte. Donderdag hebben de burgemeesters uit onze ‘Veiligheidsregio” overlegd en daar is besloten dat voor De Duinpan geen uitzondering wordt gemaakt.

Lees meer->

Nieuwsbrief Oktober 2020

De start van het nieuwe seizoen.

Op maandag 7 september zijn we het seizoen weer gestart. Weliswaar een beetje voorzichtig, maar in de eerste twee weken hebben toch al heel wat leden hun vertrouwde activiteiten weer opgepakt. Een ‘rondje’ langs de andere KBO afdelingen in de regio leert ons, dat wij van geluk mogen spreken!

Lees meer->