Jaarvergadering

Hoewel de maatregelen in het kader van de Corona pandemie ons behoorlijk parten spelen hebben we besloten om op woensdag 28 oktober toch een algemene ledenvergadering te houden. We willen immers het seizoen 2019-2020 formeel af kunnen sluiten. Zo willen we verantwoording afleggen over onze financiën, inclusief een verslag van de kascommissie. En bovendien willen we het bestuur weer completeren. In de vorige Nieuwsbrief hebben we al gemeld dat Betty Plessing en Peter Heemskerk al enige tijd meedraaien. 

De agenda, het verslag van de vorige jaarvergadering, het verslag van het seizoen zullen we zo spoedig mogelijk op onze website zetten.

Nieuwsbrief Oktober 2020

De start van het nieuwe seizoen.

Op maandag 7 september zijn we het seizoen weer gestart. Weliswaar een beetje voorzichtig, maar in de eerste twee weken hebben toch al heel wat leden hun vertrouwde activiteiten weer opgepakt. Een ‘rondje’ langs de andere KBO afdelingen in de regio leert ons, dat wij van geluk mogen spreken!

Lees meer->

Diner op de 1e woensdag van de maand.

Ook dit jaar kunt U op de 1e woensdag van de maand ’s middags Bingo spelen. En voor de liefhebbers verzorgt Kees dan na afloop een dagmenu voor € 15.-  pp. Wel van te voren aanmelden  bij Kees, zodat hij weet hoeveel personen hij kan verwachten. En de eerste woensdag zal zijn op 7 oktober.