Nieuwsbrief maart 2023

Nog één keer de enquête.

 

In de Noordwijkerhouter van 15 maart heeft de gemeente een pagina besteed om de resultaten van de enquête te presenteren. Bovendien zag U daar een opsomming van de actiepunten. Een prima samenvatting. Laten we met elkaar de vinger aan de pols houden om er zeker van te zijn dat gemelde actiepunten inderdaad leiden tot acties!

 

Terugblik op  Overleg Coördinatoren.

 

Op 1 maart hebben we overleg gevoerd met al onze coördinatoren.  Een belangrijke, maar ook gezellige bijeenkomst. Alle coördinatoren deden verslag van hun activiteit. De meesten konden een positief verhaal vertellen. Wij als bestuur waren natuurlijk ook geïnteresseerd in de minpuntjes, zodat we daar mogelijk iets aan kunnen doen.

Nadat iedereen zijn verslag had gedaan hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal financiële knelpunten te benoemen. Wij hebben aan de hand van de cijfers kunnen laten zien dat onze inkomsten, bestaande uit de contributie en de subsidie bij lange na niet voldoende zijn om de kosten te dekken. We ontkomen er dus niet aan om uit onze reserves te putten, maar ook daarvan is de bodem wel zichtbaar. We hebben de coördinatoren gevraagd dit probleem in de achterban te melden en na te denken over de oplossingen. Bij de jaarvergadering (zie verderop in deze Nieuwsbrief) komen wij zeker terug op deze zaak.

In aanvulling wat we de coördinatoren al hebben verteld,  melden wij ook alvast dat de KBO Zuid Holland het voornemen heeft om de bijdrage per lid te verhogen van € 17,81 naar € 21,50. Dat zal een belangrijk gegeven zijn in de besluitvorming mbt de aansluiting bij de landelijke bond!

 

Museumbezoek

 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat we op donderdag 20 april naar Amsterdam gaan. We bezoeken dan De Hermitage, waar een tentoonstelling wordt gehouden: Rembrandt  & Tijdgenoten. We verzamelen ons in het museum waar we om 12:00 door een gids worden rondgeleid.  U dient zelf voor het vervoer en een toegangsbiljet te zorgen. De KBO neemt de gids voor haar rekening. De financiële situatie laat het helaas niet toe dat we U ook nog een kopje koffie aanbieden. Geïnteresseerd? Laat het weten aan Wils Warmenhoven: 0252 521308.

 

Busreis naar Rotterdam.

 

Wat we in de vorige Nieuwsbrief ook al hebben gemeld is het feit dat we  op 16 mei met de bus op reis gaan. Het wordt een dagje Rotterdam en Delft.  Hoe ziet de dag er uit:

Om 8:45 uur vertrekken we vanaf de Duinpan. We rijden naar Rotterdam waar we een boottocht maken. Aan boord wordt koffie met iets lekkers gepresenteerd. Na de rondvaart stappen we in de bus om in Het Karrewiel in Delft een eenvoudige lunch te gebruiken. Daarna keren we weer terug ar Rotterdam, waar we een bus tour maken door de stad onder begeleiding van een gids. 17:30 uur zijn we weer terug. Daar heeft Kees een diner klaar staan. U kunt U inschrijven voor de busreis en/of  het diner. Dat zijn dus twee aparte zaken. De busreis komt U op € 66,-. Het diner kost U € 25,-. Het zijn flinke bedragen. Die € 66,- betaalt U aan de KBO. Dat kan door dat bedrag in een envelop te stoppen en af te geven aan Sonja Verloop. U kunt er ook voor kiezen dit  bedrag. over te maken aan onze penningmeester:

 

NL 76 RABO 0346998824

T.n.v. KBO De Zilk

 

De kosten voor het diner dient U op de avond af te rekenen bij Kees Klein. Het aanmelden voor het diner moet U vóór zondag 7 mei wel bij Sonja Verloop doen. Zie onderaan de Nieuwsbrief.

 

Jaarvergadering

 

Deze zullen we houden op wo 21 juni as. We combineren dat met de slotmiddag van het seizoen. Bij deze jaarvergadering zullen we, naast de gebruikelijke agendapunten vooral ook met U praten over de aansluiting bij  de landelijke KBO. De aangekondigde forse verhoging van de afdracht zorgen bij ons wel tot gefronste wenkbrauwen! Als we deze afdracht accepteren betekent dat een forse verhoging van de contributie. Die sowieso al zal moeten worden verhoogd vanwege de forse toename van onze ‘gewone’ kosten. We hopen dat veel leden op 21 juni hun stem willen laten horen. Dus zet deze datum alvast in uw agenda.

 

Wo 21 juni Slotmiddag van het seizoen en tevens de Jaarvergadering.

 

Het programma van de maand april

 

Bij het Coördinatoren overleg is de suggestie gedaan om in de Nieuwsbrief altijd even kort het programma voor de komende periode op te nemen. Een prima idee. Dat gaan we dus doen en dan noemen niet de ‘gewone’ wekelijkse activiteiten, maar juist de wat bijzondere bijeenkomsten:

  • Zo 2 april: Theatervoorstelling in Het Oude Raadhuis;
  • Wo 5 april: Bingo en aansluitende diner;
  • Wo 19 april: Inloopochtend en aansluitend de lunch;
  • Do 20 april: Museumbezoek bij de Hermitage;
  • Do 27 april: Geen BOM en Bridge vanwege Koningsdag;
  • Do 4 mei: Wel BOM en Bridge. De 4 mei herdenking vindt met name ’s avonds plaats.

 

We melden alvast dat de laatste Bridgemiddag zal zijn op do 11 mei.

 

 

Ik /wij…………………………………………….. (naam/namen) gaan op di. 16 mei mee met de bus

 

Ik/wij……………………………………………… (naam/namen) gaan op di. 16 mei dineren in de Duinpan.

 

O   Ik betaal contant via € 66,- gepast in een envelop voor Sonja Verloop Kronenstein 11

O   Ik betaal door overmaken van dit bedrag bij de penningmeester Peter Heemskerk