Contributie over seizoen 2022-2023

 

November 2022

 

 

Leden en gastleden van KBO afdeling De Zilk

 

 

                                                             F A C T U U R

 

 

Contributie over seizoen 2022 – 2023

 

 

De contributie is verhoogd naar € 28,50 per persoon; dus voor echtpaar € 57,00

Gastleden betalen € 14,– per persoon

 

 

Wij verzoeken u het betreffende bedrag voor 31 december 2022 over te maken

 

op rekening nummer :   NL76 RABO 0346998824

 

Onder vermelding van : uw postcode en huisnummer

 

 

Wilt u uw lidmaatschap niet verlengen ?

Dit graag z.s.m. doorgeven aan de ledenadministrateur :

Bert Schreurs tel. 0252 516820  of geenpunt@live.nl

 

 

Penningmeester KBO afdeling de Zilk

 

Peter Heemskerk

Tel 0252 517710

peterheemskerk@casema.nl