Nieuwsbrief april/mei 2022

De lente is begonnen.
Als ik dit schrijf schijnt de zon volop. Gisteren heb ik dan ook een flinke wandeling gemaakt als deel van het Floris V pad van Amsterdam naar Bergen op Zoom. Het is ook veel te mooi weer om binnen  te blijven. Misschien is dat ook wel de reden dat een aantal activiteiten van de KBO te maken hebben met een kleine terugloop van de belangstelling. Wel begrijpelijk, maar ik hoop toch dat dat een tijdelijke dip is.

 

Muziekmiddag 30 maart

 

Deze middag is uitgelopen op een teleurstelling. Het orkest St. Jeanne  had flink gerepeteerd en was er helemaal klaar voor. Helaas bleek op het laatste moment dat de grote zaal van De Duinpan niet beschikbaar was. Deze was al helemaal ingericht voor de beëdiging van de nieuwe raadsleden van de gemeente Noordwijk, inclusief de nodige voorzieningen voor televisieopnames door SBS 6. Het uitwijken naar de kleine zaal bleek niet haalbaar. En dus gingen de orkestleden onverrichter zaken naar huis. En zo keerden ook de toeschouwers ‘balend’  huiswaarts. Dat moeten we nog maar een keertje overdoen. Maar dan hopelijk ook met meer belangstelling. Want het aantal leden dat was op komen dagen, viel best een  beetje tegen.

 

Busreis naar de Orchideeënhoeve

 

En zo valt ook  het aantal aanmeldingen voor de busreis naar de Orchideeënhoeve op 17 mei as nog een beetje tegen. Nog even ter herinnering:

 

Vertrek om 9:00 uur bij De Duinpan

 

10:30 uur aankomst in Luttelgeest en ontvangt met koffie en gebak;

Op eigen gelegenheid wandelen door de tuinen met rond het middaguur een eenvoudige lunch. De tuinen zijn ook voor personen die niet meer zo goed ter been zijn, goed te bewandelen. Er zijn zelfs enkele rolstoelen aanwezig. Deze zijn vooraf te reserveren: 0527 – 20 28 75

 

15:45 uur terugreis naar De Zilk

 

17:00 uur Diner verzorgd door Kees Klein in De Duinpan

 

Omdat we al twee jaar geen busreis hebben kunnen organiseren, pakken we dit keer wat groter uit. En omdat we wat geld hebben overgehouden nemen we ook 1/3 van de prijs voor onze rekening.  Per deelnemer resteert dan een bedrag van € 50 voor de busreis + het diner. Te betalen via de bank. In deze Nieuwsbrief treft U nogmaals het strookje aan, waarin U zich bij Sonja Verloop kunt opgeven.

 

Uiterlijk 6 mei moet deze aanmelding bij ons binnen zijn.

 

 

4-Kamp klaverjassen.

 

Nu de Corona grotendeels achter ons ligt, kunnen we weer starten met de 4-Kamp klaverjassen met deelnemers uit Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en De Zilk. Op 20 mei nemen in De Duinpan de dorpen het tegen elkaar op. We kunnen nog deelnemers gebruiken. Geïnteresseerd? Geef U op bij Sonja Verloop.

 

Herdenking op 4 mei.

Van de Lokale Commissie van de H. Hart kerk ontvingen wij onderstaande uitnodiging, die wij van harte onder uw aandacht willen brengen:

Vrijheid in Verbondenheid.

Woensdag 4 mei gedenken wat oorlog en vrede voor ons betekent. Tijdens een korte ceremonie in de H.Hartkerk willen we  “onze Verbondenheid in Vrijheid “ versterken.                                 Aanvang 10.30 uur.

Leerlingen van groep 8 van de Egelantierschool zijn uitgedaagd om zelf gedichten te schrijven. Door vrij te denken, bedenken kinderen wat herdenken voor hen betekent. Enkele gedichten zullen door de leerlingen zelf worden voorgedragen. Vanuit de parochiegemeenschap zal pastoor Bosma een korte inleiding houden. 

Kranslegging bij het monument voor de kerk om 11.00 uur.                                                    Door de gemeente Noordwijk,  Veteranen Noordwijk en                                                                                                                   H. Hart parochiegemeenschap.

Na de ceremonie  bent u uitgenodigd voor een kop koffie die we achter in de  kerk zullen schenken.

 

Zeker met de verschrikkelijke oorlog in de Ukraine beseffen we ons terdege het belang van vrede en vrijheid. Wij hopen dan ook dat veel Zilkers deze herdenking zullen bijwonen.

  1. Gelet op deze 4 mei herdenking vinden we het niet gepast om op deze eerste woensdag van de maand de gebruikelijke bingomiddag en aansluitend diner bij de Duinpan te organiseren.

 

 

 

Afsluiting van het seizoen

 

Het seizoen nadert zijn einde. In de vorige Nieuwsbrief hebben we al enkele zaken op een rijtje gezet.  Op woensdag 15 juni is de slotmiddag en in de week daarna begint ons zomerprogramma.  Ons ‘gewone’ weekprogramma loopt dus tot 15 juni. Het zomerprogramma ziet er uit zoals we dat de afgelopen twee jaar hebben georganiseerd. Dat betekent dat op woensdagmorgen de Duinpan open is voor allerlei activiteiten. En de ochtend wordt besloten met een lunch. In een volgende Nieuwsbrief zullen we U daar wellicht nog nader over informeren.

 

Ouderendag 2022

 

De nationale Ouderendag is dit jaar op vrijdag 7 oktober. De samenwerkende ouderenbonden van Noordwijk, de Senioren-voor-Noordwijk (S4N) organiseren in dat kader een gezellige middag. Maar omdat er op die datum geen geschikte locatie meer beschikbaar was, is uitgeweken naar zaterdag 24 september. We gaan dan in de grote zaal van het Palace Hotel te Noordwijk een optreden verzorgen van Marjolein Meijers. Voor de mensen die onze jubileumviering in december 2019 in de Duinpan hebben meegemaakt, is zij een bekend gezicht. Zij heeft ons toen met haar twee mannen al geweldig vermaakt. En dat gaan we dus nog een keertje overdoen. De voorbereidingen zijn al gestart. En daar hoort oa bij dat we het vervoer vanuit De Zilk naar Noordwijk gaan organiseren via een busonderneming. Het is nog ver weg, maar zet U deze4 datum alvast maar in de agenda!

 

Kings Garden.

 

Ons bereikte het bericht dat het Chinese restaurant Kings Garden de deur gaat sluiten. In  het verleden hebben we wel eens waardebonnen uitgedeeld voor een hapje daar, of afhalen van iets lekkers. Mocht U die nog hebben dan is het raadzaam deze niet nog lang in de la te laten liggen!

 

 

 

 

Hoe houden wij  U op de hoogte van het laatste nieuws?

 

Onze website:  kbodezilk.nl

 

 

Klik hieronder om het strookje te downloaden

Orchideeënhoeve

 

“——————————————————————————————————————————

 

Ik / Wij …………………………………………………………………………………….. (Naam/Namen)

 

Gaan op dinsdag 17 mei mee met de busreis naar de Orchideeënhoeve.

 

Wij maken € 50 per persoon over op rekening NL 76 RABO 0346998824 ten name van KBO De Zilk

onder vermelding van Busreis 2022

 

Dit strookje voor 6 mei inleveren bij Sonja Verloop  Kronestein 11