Jaarverslagen

 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we gemeld dat we geen Jaarvergadering kunnen houden, maar wel een Jaarverslag en een Financieel verslag kunnen presenteren. Dat doen we bij deze. Wel wat leeswerk natuurlijk. Maar daar hebben we (helaas) alle tijd voor!

 

Allereerst het Algemene Jaarverslag:

 

                           Jaarverslag april 2019- juli 2020

 

Bestuur

 

Het bestuur van de K.B.O. De Zilk bestond dit jaar uit de volgende personen:

Voorzitter                                    –   Gerard Alders

Secretaris                                    –    Ans Borst

1e Penningmeester                    –    Bert Schreurs

Bestuurslid                                   –   Sonja Verloop

De KBO afdeling De Zilk telde 295 leden en 10 gastleden.        

Het bestuur vergadert 1x per maand en indien nodig vaker, om de lopende activiteiten te bespreken en voor te bereiden. In de loop van het jaar gingen Betty Plessing en Peter Heemskerk als mogelijk nieuwe bestuursleden alvast meedraaien. Hun definitieve en formele aanstelling zal tzt in een ledenraad vergadering gebeuren.

Verder is er samenwerking met de ANSV  (   Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging ) de KBO Noordwijkerhout en KBO Noordwijk in het 3 bonden overleg binnen de gemeente Noordwijk. Dit heeft geresulteerd in de “Senioren voor Noordwijk”, de “S4N”. Dit om in breder verband  de belangen van de senioren  te kunnen behartigen en van elkaars ideeën en activiteiten te leren.

Het overleg met onze contactpersonen, die voor zijn/haar activiteiten het aanspreekpunt is, vindt 2 keer per jaar plaats en wordt als zeer nuttig  ervaren. 

Op 8 mei 2019 was onze busreis. Door Oskam reizen werden we via Den Haag , waar we koffie met wat lekkers kregen, naar Delft gereden. Daar aangekomen kregen we een uitgebreide lunch aangeboden. Met de Paardentram werden we naar  “De Porseleyne Fles“ gebracht, waar we een rondleiding kregen. Daarna met de rondvaartboot een tocht door de Delftse grachten terug naar de bus. Iedereen was het er over eens dat het een geweldige dag was.

Op 22 mei hielden we de jaarvergadering in De Duinpan. Wederom een geweldige opkomst. Ook de plantjes verloting was weer een groot succes.

21 juni hebben we samen met de vrijwilligers een gezellig dinertje bij De Duinpan genoten. Middels een quiz over plaatsnamen vloog de avond voorbij.

26 juni De slotmiddag.  Zoals altijd een gezellige middag. Vooral door het optreden van De Melody Makers.

Na de zomerstop gaan we met frisse moed weer aan een nieuw seizoen beginnen. Dus, klaverjassen, bingo, koersballen, jeu des boules, bewegen op muziek, wandelen en niet vergeten de creatieve ochtend bij Ateljee 2. We hebben geprobeerd om het walking footbal in De Zilk op de kaart te zetten. Dat is echter niet gelukt. Te weinig animo. Wel hebben we weer mee gekaart bij de vierkamp. Alle jubilarissen kregen persoonlijk een bloemetje aangeboden door een van onze bestuursleden.

En voor je het weet ga je dan alweer de Decembermaand voorbereiden. En dit jaar was een bijzonder jaar. De Zilker Ouderen Bond bestond nl 50 jaar. Naar aanleiding van dit heuglijke feit is er een mooi jubileum boek samengesteld en heeft ieder lid dit mogen ontvangen. 4 December werd een geweldige dag. Na een woordje van wethouder Salman presenteerde Marjolein Meyers, met haar muzikanten een geweldig programma. Iedereen was het er over eens dat dit een jubileum waardig optreden was.  Dat Theo v. Gijlswijk na dit optreden nog een presentatie van Oud De Zilk gaf was best spannend. Maar hij heeft op een mooie manier laten zien hoe OUD De Zilk was met foto’s die veel lachsalvo’s in de zaal ontlokten. En dan tot slot een buffet, waar 100 gasten aan deel konden nemen. Dit is zeker een dag waar we met een warm hart aan terug kunnen denken.

18 December hebben we de Kerst gevierd. En ook hier was de animo overweldig.  En laten we niet vergeten hoe de beheerder van De Duinpan, Kees Klein, steeds weer voor een prachtig diner zorgt. De tafels feestelijk gedekt, mooi sfeertje.

Een nieuw idee voor dit jaar was een nieuwjaarsconcert.  Dat werd op 8 januari in De Duinpan georganiseerd in samenwerking met De Zonnebloem.  Het vrije tijds orkest St Jeanne d’Arc had een programma samengesteld . In de pauze hebben we een verloting gehouden. De meeste prijzen werden door onze plaatselijke winkeliers en horeca geleverd.  Ook hier hebben we als afsluiting een diner georganiseerd. Dit is zeker een activiteit die we het volgend jaar weer willen realiseren.

En toen kwam Corona ons land binnen, en alle activiteiten kwamen stil te liggen. Onze busreis kon niet doorgaan. De geplande  jaarvergadering op 27 mei 2020 inclusief presentatie van Notariskantoor Hurtak&Roodhorst moest worden geschrapt. Geen vrijwilligersavond noch een feestelijke sluiting van het seizoen.

Toen medio juni de maatregelen wat konden worden versoepeld hebben we een sober zomerprogramma georganiseerd in de Duinpan. Daar hebben we  elke week meer dan 40 leden blij mee kunnen maken.

Na de zomerstop begon het seizoen 2020-2021. Maar een activiteiten boekje hebben we niet kunnen maken omdat we geen idee hadden hoe het seizoen er uit zou gaan zien. Dus sluiten we het seizoen 2019/2020 in mineur stemming af. Zonder iedereen nog  te kunnen vertellen wanneer en hoe we verder kunnen. Laten we hopen dat ons volgende jaarverslag (ook al beginnen we dan weer met het corona virus) wat leuker eindigt.   En U kunt onze plannen altijd volgen op onze website:

 

 www.kbodezilk.nl

 

Laten we er het beste maar van hopen.