Nieuwsbrief februari 2023

Terugblik op Presentatie Resultaten Enquête “65+ in De Zilk”.  

 

Dinsdag 14 februari kwamen zo’n 40 Zilkers naar de Duinpan om daar te horen wat de enquête, die in het najaar is gehouden, zoal heeft opgeleverd. In mijn vorige Nieuwsbrief hadden wij deze middag al aangekondigd, maar er was aan toegevoegd dat iedereen nog een persoonlijke uitnodiging zou ontvangen. Dat is helaas niet gelukt, dus we moesten ons beperken tot een mond-op-mond reclame. Gelet op deze strubbelingen viel het aantal geïnteresseerden helemaal niet tegen.

 

Na enkele openingswoorden van wethouder Ten Hark en van uw voorzitter namen vertegenwoordigers van diverse gemeentelijke organisaties het woord. Zij namen de antwoorden van de enquête door op hun eigen ‘vakgebied’. Vertegenwoordigers van de woningbouw vereniging St. Antonius van Padua (over wonen) , de stg Welzijn Noordwijk (oa. over vervoer) en de afdeling Openbaar Groen (over bankjes, beweegtoestellen). Zij lieten niet alleen zien welke antwoorden er zoal waren gegeven, maar maakten van de gelegenheid gebruik om zich ook  nog eens voor te stellen. Want wat ook al uit de enquête bleek waren met name activiteiten van de stg Welzijn van de gemeente bij veel Zilkers onbekend. En onbekend maakt  ……….

Deze middag kan daar dan mogelijk verandering in gaan brengen.

 

De stg. Wassenaar zou reageren op de wensen en suggesties die U heeft geopperd over de Duinpan. Zoals velen van U weten zijn er diverse strubbelingen tussen de gemeente, de stg Wassenaar en de exploitant. De voorzitter van de stg. voelde zich vanwege deze strubbelingen niet vrij genoeg om de resultaten met U door te nemen. Zijn taak werd overgenomen door Arjan Kersten van de gemeente Noordwijk. Hij liet zien dat er veel goede ideeën zijn ingebracht over De Duinpan.

 

Na afloop van de presentatie was er gelegenheid om bij de diverse vertegenwoordigers nog eens door te praten over wensen, suggesties, en plannen.

 

Toen iemand mij na afloop vroeg hoe ik de middag had ervaren, zei ik dat ik de middag nuttig had gevonden maar dat ik graag nog meer concrete daden had gezien. In mijn inleiding had ik immers gezegd dat ik hoopte dat de mooie woorden van de enquête zouden leiden tot mooie daden. Er zijn zeker al zaken in gang gezet, maar ik ben misschien te ongeduldig. Wellicht moeten we over één jaar nog eens een keer terugblikken op deze middag. Laten we hopen dat Uw reacties in de enquête dan hebben geleid tot zichtbare veranderingen!

 

Wilt U zelf de resultaten eens inkijken. Op de website van de gemeente is deze terug te vinden:

 

Ouderen geven hun mening over wonen en leven in De Zilk – Gemeente Noordwijk

 

Overleg coördinatoren.

 

Op 1 maart a.s. gaan  we graag in overleg hebben met al onze coördinatoren. De uitnodigingen zijn al via de mail verstuurd.  Naast de ‘gewone’ agendapunten gaan we het hebben over onze financiële zorgen. Bij een volgende Nieuwsbrief zullen we verslag doen van dit overleg.

 

 

Busreis naar Rotterdam.

 

Op 16 mei as gaan we met de bus op reis. Het wordt een dagje Rotterdam en Delft.  Na aankomst in Rotterdam gaan we 1,5 uur varen, waarbij we ook nog eens koffie/thee met een gebakje krijgen.

Na de rondvaart door de havens gaan we met de bus richting Delft om in restaurant de Schaapskooi een koffietafel te gebruiken. Vervolgens stappen we nogmaals de bus in voor een stadstrip met gids door Rotterdam. De kosten bedragen € 66,- pp.

 

Denk alvast na of U met deze reis wilt meegaan. In een volgende Nieuwsbrief komt een strookje te staan om U aan te melden.

 

Terug in De Zilk kunnen we in De Duinpan nog een diner gebruiken. Dat is uiteraard niet inbegrepen in de bovenstaande prijs.

 

Hulp bij Belastingaangifte.

 

Ook dit jaar kunt U bij ons terecht voor hulp bij belastingaangifte (HUBA). Ans Borst een Nely Sparnaaij hebben de cursus vanuit de KBO  Zuid-Holland weer met goed gevolg afgerond en staan klaar om U te helpen. Wanner U die hulp wenst, kunt  u contact opnemen met Ans:  0252 521 453 of via de mail: ans@kbodezilk.nl

 

Museumbezoek

 

Zet alvast in de agenda: Donderdag 20 april 12:00 uur. De Hermitage in Amsterdam. 35 Hollandse meesters.  In de volgende Nieuwsbrief geven we U nadere informatie.

 

Tot slot: Wees Alert!

 

Wij hebben enkele berichten ontvangen dat leden zijn gebeld door mensen die zich aan de telefoon voordoen als medewerkers van een bank. Zij vertellen soms heel geloofwaardige verhalen. Bijvoorbeeld dat zij hebben ontdekt dat er vanuit het buitenland is geprobeerd geld van uw rekening te halen. En dat U nu, meteen  maatregelen moet nemen. Daar gaan ze U dan bij helpen.  Maar hun doel is om uiteindelijk zelf geld van uw rekening af te halen. De bank zal u nooit bellen voor dit soort zaken. Dus wanneer U wordt gebeld met deze verhalen: het gesprek meteen afbreken en zonodig uw bank bellen om verslag te doen.

U hoeft zich er niet voor te schamen, wanneer U dit een keer overkomt. De fraudeurs klinken heel betrouwbaar. Iedereen trapt er wel een keertje in. Maar blijf alert. En wanneer U het niet vertrouwd: gesprek direct afbreken.

 

En natuurlijk nooit:……. Pasje afgeven!