Nieuwsbrief Juli/Augustus 2021

De laatste Nieuwsbrief van een vreemd seizoen.

U zult het met mij eens zijn: wat is dit een raar seizoen geweest. Misschien moet je zeggen: een verloren seizoen. Maar gelukkig het eind is in zicht en dus is dit een goed moment om terug te blikken. En toch ook om voorzichtig al naar het volgend seizoen te kijken.

Het zomerprogramma.

In de vorige Nieuwsbrief kondigden we aan dat we met het Zomerprogramma in De Duinpan zouden gaan starten zo gauw als dat mogelijk was. En gelukkig! We hebben een start kunnen maken. Op woensdagmorgen kunnen we weer van alles doen, koersballen, kaarten, biljarten, muziek maken. Wel even van te voren bij Sonja Verloop melden dat je aanwezig wilt zijn. Zij is te bereiken op 06 -18716025. En zoals we hebben afgesproken: 2 kopjes koffie nemen wij voor onze rekening. En wilt U een lunch gebruiken, dan moet U dat bij Sonja afrekenen. De eerste weken waren er steeds ruim 30 leden. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. We gaan door tot en met woensdag 25 augustus. De week daaropvolgend is gereserveerd voor de Kermis en in de week daarna starten we met onze KBO activiteiten op ma 6 sept.

Activiteiten in het seizoen 21 – 22.

Op ma 6 september willen we dus weer beginnen met ons ‘normale’ programma. Dat gaan we ook in een Activiteitenboekje presenteren. Maar voordat we de drukker aan het werk zetten, willen we absolute zekerheid dat alles weer mag. Dus dat boekje zullen we wellicht nog niet bij U in de bus kunnen doen bij de eerstvolgende Nieuwsbrief en Maandblad van de KBO/PCOB eind augustus. Wel kunnen we al wat nieuws vertellen.
In een eerdere Nieuwsbrief hebben we moeten melden dat Jaap, coördinator van de wandelaars op de maandagmorgen en Paulien, die leiding gaf aan het “Bewegen op Muziek” hun activiteiten gingen stoppen. Dat leverde vacatures op. Voor de wandelaars hebben we goed nieuws, want Ton Vink wil de honneurs wel waarnemen. Ton, bedankt alvast. Maar voor de vacature bij het “Bewegen op Muziek” hebben we nog geen oplossing. We voeren wel gesprekken en we hopen dat we in september toch ook voor deze activiteit een begeleider hebben.

De Klusjesgroep.

Nieuw is volgend seizoen ook onze Klusjesgroep. Zoals wij al eerder in de Nieuwsbrief hebben aangekondigd willen we starten met een Klusjesgroep. Op onze oproep hebben Cindy Langeslag, Theo vd Voorn en Jan de Graaf gereageerd. Zij willen deze groep gaan bemensen. Daarvoor zijn wij hen bij voorbaat al dankbaar!
Waar moet U aan denken? De naam “Klusjesgroep” zegt het al. Het gaat om klusjes. Klusjes, die je, toen je nog wat jonger was, zelf even deed. Of eentje waarvoor je een zoon of dochter even lief aankeek. Maar als die niet beschikbaar zijn, tja, wat dan? Wat voorbeelden:
– Op het tegelpad bij de voordeur liggen wat tegels scheef. Daar kun je best eens over struikelen. Okee , dat pakken we op. Maar als het hele pad opnieuw moet worden bestraat? Nee, dat gaat te ver;
– U heeft een nieuwe spiegel voor in de badkamer. Maar hij moet wel worden opgehangen. Dat gaat lukken!
– De buitenlamp bij de voordeur doet het niet meer. Wij kunnen in ieder geval even kijken wat er aan de hand is.
– U wilt een mobiele telefoon aanschaffen. Daar wil Cindy U best bij adviseren. En als het aan de praat krijgen van die telefoon problemen oplevert, dan helpen wij U;
– Na een storing bent U een aantal zenders kwijt op Uw televisie. Dan kunnen we langs komen om deze opnieuw te installeren;
– U heeft een dochter in Australië. U wilt graag met haar kunnen ‘videobellen’. Maar hoe werkt dat?
– U heeft al een computer, maar wilt ook een printer hebben. Misschien wel draadloos. Ook dan bieden wij de helpende hand.
– Uw traplift is defect en de monteur kan pas over twee dagen komen. Dan kunnen wij even kijken of er een noodoplossing mogelijk is.
Hoe denken we dit te moeten organiseren? Wanneer U een klusje heeft kunt U contact opnemen met Peter Heemskerk. Hij is te bereiken onder nummer: 06 – 51201937.
Hij doet een eerste inschatting of deze klus voor onze Klusjesgroep te doen is en benadert iemand van dit groepje. Hij of zij neemt dan contact met U op voor een afspraak. Het kan zijn dat ter plekke blijkt dat de klus toch te omvangrijk is. Dan hebben wij wel het recht om van onze hulp af te zien en zult U een professional moeten inschakelen.
NB. Aan hun klusjes zijn voor U geen kosten verbonden. Maar wilt U toch een geldelijke bijdrage doen, dan komt die in de kas van de vereniging terecht.
Wij gaan deze Klusjesgroep sowieso een jaartje uitproberen. Schroom dus niet om te bellen. En we kijken na een jaar of er belangstelling is voor dit aanbod.
We horen het graag en nogmaals, Cindy, Jan en Theo, bij voorbaat bedankt!

Algemene Ledenraadsvergadering en de contributie.

In het seizoen 2019-2020 hebben wij geen jaarvergadering kunnen houden. We hebben, een beetje in strijd met de regels, de contributie vastgesteld, zonder U daarover te laten stemmen. En helaas is het ook dit seizoen niet mogelijk om het jaar af te sluiten met een jaarvergadering.
We hebben het voornemen om deze vergadering te verschuiven naar het begin van het nieuwe seizoen: vrijdag 1 oktober as. Op die dag wordt de Nationale Ouderendag gevierd. Dat vonden we een mooi moment om de jaarvergadering te houden. En die kleden we dan ook nog een beetje extra aan. Waar denken we aan:
Voor de vorige algemene ledenraadsvergadering hadden wij Hurtak&Roodhorst Notarissen uit Hillegom bereid gevonden om een presentatie te geven over het onderwerp Testament en Levenstestament. Dat ging niet door, maar we doen op 1 oktober een nieuwe poging. En om de nationale Ouderendag feestelijk te beëindigen denken we aan een etentje in de Duinpan. Zet U de datum alvast maar in de agenda. Uiteraard zijn deze plannen allemaal onder voorbehoud van de overheidsmaatregelen ivm de Corona pandemie. Maar we zijn hoopvol.

En dan de contributie.
Precies één jaar geleden hebben we in de Nieuwsbrief geschreven over de contributie voor het seizoen 2020 – 2021. We schreven toen dat de bijdrage aan de landelijke KBO wat werd verhoogd, van € 15 naar € 16,82. We besloten om die verhoging niet volledig door te berekenen. We vonden dat niet gepast omdat de activiteiten vanaf maart 2020 al grotendeels stil waren gevallen. De contributie steeg wel, maar slechts met € 1,00 naar € 27. Daarover heeft U niet kunnen stemmen in een vergadering, maar iedereen heeft zijn / haar contributie toch tijdig overgemaakt. Waarvoor onze dank. Maar ook dit seizoen is heel merkwaardig verlopen. We hebben ons ‘normale’ programma niet kunnen uitvoeren. En daar hebben we dan ook geen kosten voor gemaakt. Maar we hebben, zoals U heeft gemerkt wel andere dingen gedaan. Een kleinigheidje bij Sinterklaas en bij de Kerst. Een bloemetje bij Valentijnsdag, en een traktatie bij de Paasdagen. En aan het eind van deze Nieuwsbrief komen wij nog met een extra ‘presentje’. Kortom, we hebben Uw contributie toch wel goed gebruikt. Voor het volgende seizoen willen we dan ook de contributie onveranderd vaststellen op € 27. En we zullen in de Jaarvergadering van 1 oktober zonodig nog een toelichting geven.

Een cadeautje aan het eind van een vreemd seizoen.

Aan het eind van een seizoen is het onze gewoonte om een gezellig etentje te organiseren voor alle vrijwilligers. Ik val in herhalingen, maar ook dat gaat dit jaar niet door. We willen toch iets doen, en wel iets waar alle leden van kunnen profiteren. Als een soort goedmakertje omdat we bijna niet hebben kunnen zingen, bridgen, klaverjassen, koersballen, Jeu de Boulen, muziek maken. Dat goedmakertje bestaat uit een waardebon ter waarde van € 10 per lid, te besteden bij één van de drie horecabedrijven uit het dorp: “De Duinpan”, het restaurant “Kings Garden” en “Pompes Smikkelbar”. U kunt op het onderstaande strookje invullen waar U dit presentje wilt inzetten. En U ontvangt dan van ons een Waardebon voor het door U aangegeven horecabedrijf. Wij verzoeken U om deze bon te verzilveren voor het eind van de zomer. Dus vóór 21 september 2021. Op die manier kunnen we toch nog iets betekenen voor de leden en steunen we ook de horeca die het in deze periode niet makkelijk heeft gehad. Wanneer U als echtpaar beide lid zijn kunt U uiteraard beide namen invullen.

Eet U smakelijk!

Klik hieronder om de Waardebon te downloaden:

Waardebon

 

——————————————————————————————————————————

Ik / Wij …………………………………………………………………………………….. (Naam/Namen)

Wil(len) onze waardebon(nen) inzetten bij (aankruisen wat van toepassing is):

O De Duinpan

O Kings Garden

O Pompes Smikkelbar

Dit strookje afgeven bij Sonja Verloop Kronestein 11