Nieuwsbrief dec 2021

Laatste Nieuwsbrief van het jaar.

 

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van het kalenderjaar. Maar wat had ik graag met een andere toon deze laatste tekst willen schrijven! U snapt wat ik bedoel. Bijna alles ligt weer stil. Alleen onze buitenactiviteiten gaan nog door. Dus helaas ook geen Sinterklaasviering dit jaar.  We zijn het allemaal zo beu, maar we zullen er ons doorheen moeten worstelen. Het is niet anders.

 

Ondanks het feit dat veel activiteiten zijn gestaakt wil ik U toch twee zaken melden.

 

  • We hebben met twee groepen van 6 pp een leuke golfclinic gehouden op de sportvelden van Ter Specke. En we gaan zeker met een paar spelers door met een aantal golflessen. Sportief bewegen in de buitenlucht. Wat wil je nog meer;
  • Woensdag 24 november zou een groep van meer dan 15 pp het Frans Halsmuseum bezoeken. Na overleg met Wils Warmenhoven, die deze nieuwe activiteit coördineert, hebben we moeten besluiten om dit initiatief op te schorten. Vanwege de Corona maatregelen waren er zoveel restricties, dat het niet zinvol was om met een tamelijk grote KBO groep naar Haarlem af te reizen. Zo was het niet mogelijk een rondleiding met gids te krijgen. Laten we hopen dat er op 23 februari (het tweede museumbezoek dit seizoen) weer meer mogelijkheden zijn.

 

De Leesclub.

 

Zoals U in de vorige Nieuwsbrief hebt kunnen lezen willen we starten met een leesclub. Anja van Huikeshoven wil dat gaan coördineren. Nu zijn er verschillende mogelijkheden om dat te doen. En we zijn er nog niet helemaal uit, wat het beste is. Je kunt bijvoorbeeld een leesclub maken en dan bijeenkomen in de Bibliotheek, waarbij men daar zorgt voor een kopje  koffie/thee. Maar je kunt er ook voor kiezen om de bijeenkomsten bij de leden thuis te houden. Dat zal Anja mogelijk met de deelnemers nog nader moeten bepalen. Dus hoe het precies gaat werken, is nog niet bekend. Maar we willen wel alvast weten, wie er zoal geïnteresseerd is om  mee te doen. Onze vraag is dus aan de belangstellenden om met Anja contact op te nemen.

 

Zij is te bereiken op: 0252- 518706.

 

Mocht U haar niet thuis treffen, spreek dan de boodschap in. Noem daarbij uw naam en het telefoonnummer waarop U te bereiken bent. We hopen op voldoende belangstelling.

 

Contributie 2021-2022

 

Bij de vorige Nieuwsbrief  hebben we de contributienota toegevoegd. Al veel leden hebben daarop hun bankpasje gepakt en hun contributie overgemaakt. Maar nog niet iedereen…. Mag ik U vragen om dat op korte termijn alsnog te doen? € 27,00 per persoon, € 54,00 voor een echtpaar. Gastleden betalen € 11,- pp.

NB: Gastleden zijn leden die bij een andere KBO afdeling al lid zijn en bij ons aan één of meerdere activiteiten deelnemen. Zij ontvangen het KBO-PCOB maandblad dan ook niet via ons, maar via die andere KBO afdeling.

 

Graag overmaken naar:

 

NL 76 RABO 0346998824 onder vermelding van uw postcode en huisnummer. Bedankt alvast.

 

Kerstmis 2021.

 

We hadden graag deze Nieuwsbrief willen gebruiken om iedereen uit te nodigen voor de kerstviering in De Duinpan. Een voorbereidingsgroep, met daarbij ds E. Mandemaker uit Noordwijkerhout en diaken I. Osseweier uit Hillegom, had de oecumenische viering ook al helemaal klaar, maar ja….  Op het moment dat ik dit schrijf is het nog niet bekend wat de nieuwe maatregelen zijn vanaf het as. weekend. Maar het ziet er niet goed uit. Dus hebben we nu al besloten om ook deze viering te schrappen. Het is ontzettend jammer. Want opnieuw geen mooi slot van het kalenderjaar. Geen fijne en inspirerende kerstviering en ook geen gezellig en feestelijk kerstdiner verzorgd door Kees en zijn mannen/vrouwen. Laten we   intens hopen dat dit de laatste stuiptrekkingen zijn van dat vervelende virus. En dan rest mij niet anders dan U op deze plaats toe te wensen:

 

Fijne Feestdagen en vooral een heel gezond 2022