Nieuwsbrief Juni 2021

Zomerprogramma.

 

Het ziet er voor wat betreft de beperkingen als gevolg van de Corona pandemie, best goed uit. Maar helaas kunnen we nog geen gebruik maken van De Duinpan! Dat betekent dat we ook nog geen start kunnen maken met het zomerprogramma. Of beter gezegd, we kunnen nog geen startdatum geven. Het is jammer, maar Kees Klein moet gehoor geven aan de maatregelen. Zo is het nog niet mogelijk om een kopje koffie te drinken! De Duinpan wordt gezien als horeca. En daar mag alleen buiten op het terras iets worden gegeten of gedronken. Ja, en dat gaat niet werken voor ons. We houden U op de hoogte.

 

Videoproject:  “Op naar een seniorvriendelijk Noordwijk.”

 

Binnen de gemeente Noordwijk is een initiatief ontwikkeld, waar wij als ouderenbond wel enthousiast over zijn. Het plan is om, via een videopresentatie, op een leuke manier in beeld te brengen hoe oudere bewoners  zich al of niet thuis voelen in hun wijk / dorp. Het biedt de mogelijkheid om aan te geven wat fijn is voor ouderen, maar ook wat er gemist wordt. Dat is dus heel breed. Van woningbouw tot plantsoenonderhoud. Van buurthuis tot pinautomaat. Van openbaar vervoer tot dependance gemeentehuis. Van veiligheid tot eenzaamheidsbestrijding.

 

Ik heb in de afgelopen weken al mensen benaderd voor dit project en al het nodige enthousiasme gezien.  We gaan met dit clubje aan de slag, maar we kunnen best nog wat hulp en inbreng gebruiken.

Concreet gaan we aan de slag in 7 bijeenkomsten in september en oktober en het resultaat zal een video/film zijn. We hopen en verwachten dat deze film  voor de beleidsmakers in onze gemeente de leidraad zal zijn voor hun beleid in de toekomst. En dat kan  dus op allerlei gebieden zijn.

 

Als U geïnteresseerd bent, laat het mij weten.

 

Gerard Alders

06 53792808

Up-to-date informatie.

U kent natuurlijk onze website:

www.kbodezilk.nl

Maar ook via  Blik op Noordwijkerhout proberen we U op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. We proberen zo up-to-date als mogelijk te zijn en te blijven.