Nieuwsbrief december 2023

Het jaar 2023.

 

Alweer de laatste Nieuwsbrief in 2023. Een bijzonder jaar. Dit jaar konden we weer ‘gewoon’ de dingen doen die we altijd deden. Geen Corona meer. Wat een opluchting. Maar ook het jaar waarin we besloten hebben de band met de landelijke/provinciale KBO te verbreken. En ook het jaar waarin we het conflict rond de Duinpan hebben moeten meemaken. Maar nu het jaar ten einde loopt zien we licht aan de horizon en kunnen we 2024 met vertrouwen tegemoet zien!

 

Perikelen in De Duinpan.

 

Om maar meteen te beginnen met dat conflict rond De Duinpan. Wij zijn uiteraard blij met de uitspraak van de rechter. We kunnen onze contacten met Kees nog een paar jaar voortzetten. Dat vertrouwde gezicht maakt het ons makkelijker om al onze activiteiten  te blijven uitvoeren.

 

We zijn overigens wel geschrokken van wat sommige Zilkers via de sociale media zoal rondgestuurd hebben. Daar is niemand bij gebaat. Wij hopen echt dat alle betrokkenen na deze uitspraak in een rustiger vaarwater terecht komen.

 

Afscheid van de landelijke/provinciale KBO.

 

Nadat we al enige tijd hadden gewikt en gewogen, hebben we U in de bijzondere Ledenraad van 25 oktober en 1 november de vraag voorgelegd of wij aangesloten moeten blijven bij de landelijke/provinciale KBO. Ons voorstel was om die band te verbreken.

Onze statuten schrijven de procedure voor die moet worden gevolgd bij  zo’n belangrijk besluit. Dat was een beetje ingewikkeld, maar het is toch gelukt.

Na de tweede extra Ledenraad op 1 november hebben we de stemmen kunnen tellen. Van de 91 uitgebrachte stemmen waren 88 stemmen vóór het verbreken van de band en 3 om dat contact te behouden. Dat is een overduidelijke meerderheid. We hebben daarop de KBO Zuid Holland medegedeeld dat wij per 1 januari 2024 het lidmaatschap opzeggen en zelfstandig verder gaan. 

 

Met het verbreken van de band ontstaan ook een aantal problemen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een ledenadministratie programma. We zijn al in gesprek met de andere ouderenbonden in de Bollenstreek om in samenwerking  met elkaar deze problemen op te lossen.

 

Tijdens de extra Ledenraad hebben we ook gemeld dat we het maandelijkse KBO/PCOB magazine dan niet meer ontvangen. Er werd opgemerkt  dat er gelukkig veel andere maandbladen en ook websites zijn die nuttige informatie brengen. Ik kreeg van Theo vd Meij de volgende suggesties toegestuurd:

Omroepmax.nl

ANBO.nl

Fietsen123.nl en fietsknoop.nl  (dit zijn fietsroutes)

50plusbeurs.nl  en 50plusplein.nl

plusonline, plusvrijetijd.nl en plusmagazine.nl

Marente.nl

Seniorenweb.nl (voor computerproblemen)

 

Voldoende informatie beschikbaar dus!

 

Nieuwe naam! Wat we niet in het regio-overleg bespreken is onze nieuwe naam (en logo)! Wij vragen U om na te denken over een leuke nieuwe naam. Als U een idee hebt, laat het ons vóór 31 december weten. Een jury bestaande uit al onze coördinatoren + het bestuur zal uit de inzendingen een keuze maken. Voor de winnaar hebben we iets leuks in gedachten. Bedenk wel dat de nieuwe naam ook een makkelijk in het gehoor liggende  afkorting moet hebben. We zien uw reacties graag tegemoet. Kan via de mail, via een telefoontje, een briefje.

 

Nadat we een naam hebben gaan we er ook een mooi logo bij bedenken.

 

Klusjesgroep.

 

Hierboven heeft u kunnen lezen dat U voor computerproblemen bij Seniorenweb.nl terecht kunt. U kunt natuurlijk ook onze Klusjesgroep benaderen. En dat niet alleen voor computer problemen. Heeft U een klein klusje waar U niet uit komt… neem contact op met:

Peter Heemskerk 06 51201937

 

Decemberfeesten.

 

Op woensdag 29 november hebben we onze verschoven inloopochtend, waar we hopen dat de Sint nog even langs komt. Aansluitend gebruiken we de lunch. Er hebben zich al behoorlijk wat leden aangemeld.

 

Kerstmis vieren we dit jaar ook weer. Dat doen we op woensdag 20 december. Na een inloop beginnen we om 14:00 met een oecumenische viering o.l.v. ds E. Mandemaker en diaken I. Osseweijer.

De muzikale begeleiding wordt verzocht door Brocante, die voor deze gelegenheid een 6-tal mannen heeft weten te strikken ter versterking.

Na de viering zal Kees rond 17:00 een kerstdiner verzorgen. De kosten daarvan bedragen € 27,50 p.p. Dat moet U na afloop afrekenen bij Kees. In onderstaand strookje kunt U opgeven of, en zo ja met hoeveel personen u deze viering wilt bijwonen. En  of U een dieetwens hebt.

 

Museumbezoek 31 oktober.

 

Ans Korver was één van de bezoekers en zij schreef:

 

Nooit van gehoord!!! Het  “Flower art museum” in Aalsmeer… een algemene kreet van de 16 aangemelde museumgangers  die via de KBO hier op 31 oktober jl’. op bezoek gingen.

Het Museum is ’s werelds eerste museum dat volledig in het teken staat van bloemen en planten. Wat van oorsprong een aanvulling voor wateropslag van de watertoren was is later een galerie geworden en sinds  2018 een museum van bloemen. 

Hoe daar te komen was duidelijk; aan de overkant van de watertoren!!  en die was al heel snel in het vlakke land te zien als richtwijzer. De aankomst was al heel verrassend op de parkeerplaats was een 64 m lange muur beschilderd met bloemen die uit 37000 kleine fotootjes bestond ter grootte van een pasfoto.

Geen grote hal bij binnenkomst, maar een warm ontvangst van de directeur die ons bij het betalen van de entree gelijk vroeg of we koffie met een turfje wilden en rekende dat gelijk af. De 1000 vierkante meter grote ruimte , waar de tentoonstellingen en een stukje galerie waren ondergebracht waren heel praktisch benut met verschuifbare wanden.

De tentoonstelling dit keer was over papierknipkunst van bloemen. En…verrassend lingerie in de kleuren van de seizoenen. Er hingen werken van 23 kunstenaars en het prettige van een rondleiding is altijd dat je veel meer inzicht krijgt in de kunst maar ook in het verhaal rond de kunstenaars. In de praktisch opgestelde ruimte was er een galerie van bloemen schilderijen . Het verhaal van een kunstenares die door haar moeder opgesloten werd in de kelder en daardoor prachtige fantasie schilderingen maakte met veel insecten. Naast al deze bloemenpracht waren er ook foto’s van stillevens in de stijl van de oude meesters , schilderijen van vogels, en beeldjes van vogels te zien. Een heel verrassend museum , de moeite van het bezoeken waard en in de zomer is er ook een bijzondere tuin op het dak. Van de mogelijkheid om de watertoren te beklimmen hebben we geen gebruik gemaakt….Tja senioren hé.

 

Terugblik op overleg Coördinatoren.

 

Op donderdag 16 november hebben  we met de coördinatoren onder genot van een glaasje en een bitterbal overlegd. Het was goed om te horen dat alle activiteiten goed worden bezocht. Bij enkele activiteiten loopt het bijna storm (nou ja, een beetje overdrijven mag!). Een paar belangrijke opmerkingen.

  • Bij het museumbezoek is gevraagd om ook het vervoer naar het museum wat te stroomlijnen. Dat gaan we samen met Wils oppakken;
  • De leesclub gaat voortvarend. Maar de groep heeft zijn maximum aantal deelnemers bereikt. Wanneer er interesse is kan een tweede groep gestart worden. Anja, die de leesclub coördineert kan echter geen tweede groep onder haar hoede nemen. Dus bij een eventuele tweede groep is ook een tweede coördinator nodig;
  • De bewegen-op-muziek activiteit op donderdag is een groot succes. Compliment aan Remco, de buurtsportcoach, die leiding geeft aan die activiteit;
  • Jeu de boules, wandelen in de duinen, klaverjassen, koersbal en kienen kennen hun vaste deelnemers. De groepen zijn qua aantal heel stabiel. Wel jammer dat de klaverjas-vierkamp nu voornamelijk een Noordwijkerhout – Zilkse aangelegenheid is geworden;
  • Het bridgen is qua aantal deelnemers groeiend. Er wordt daarom nu in twee lijnen gespeeld.

 

Ineke en Joke zijn maandelijks in de weer om de Nieuwsbrief en het KBO/PCOB blad samen te

voegen en de bundels te maken voor de lopers. We hebben al wat gebrainstormd hoe dat zal gaan wanneer er geen KBO/PCOB blad meer zal zijn. Voorlopig houden we aan dat onze Nieuwsbrief maandelijks wordt rondgedeeld. Wellicht dat we die wel een andere vorm gaan geven. Niet meer een A4 formaat, maar misschien eerder een boekje op A5 formaat.

 Contributie seizoen 23-24.

 

Peter meldt met enige zorg dat hij van 60 leden nog geen contributie heeft ontvangen. In de ledenraad hebben we U al gemeld dat onze financiële situatie niet echt florissant is, dus zien we die contributiebetaling graag spoedig tegemoet!

 

NL76 RABO 0346998824

 

Onder vermelding van postcode en huisnummer

 

Overleg met wethouder Salman

 

Enkele weken terug hebben we met de Noordwijkse ouderenbonden een overleg gehad met wethouder Salman. Uit dat overleg  willen wij twee zaken onder Uw aandacht brengen.

 

  1. Gebruik van de Regio-taxi, Automaatje, en Tuk-Tuk.

 

Het college wil de mobiliteit van met name de oudere inwoners versterken. We kennen de TukTuk, Automaatje en De regiotaxi.
a. Over Automaatje hebben we dit jaar in de Nieuwsbrief van juni een stukje geschreven. Naar aanleiding daarvan zijn er nu vrijwilligers die best een ritje willen maken. Via het telefoonnummer van Welzijn Noordwijk 071 7114334 kunt U opgeven gebruik te willen maken van dit aanbod. Dat kan ook via de website info@welzijnnoordwijk.nl
b. de TukTuk is minder bekend. Het leek erop dat de actieradius van dat vervoermiddel onvoldoende was om voor Zilkers nuttig te zijn. De TukTuk is ook voor Zilkers beschikbaar. Je moet een taxi pas aanvragen bij de WMO en dan kun je daarna via Munnekeweij deze TukTuk bestellen. Het kost € 1.00 per rit. En je koopt een 10 ritten kaart. Tel. nr. van Munnekeweij is 088-9211406

  1. c. En dan is er de Regio Taxi. Deze wordt uitgevoerd door de firma Noot. Deze voorziening wordt beperkt gebruikt en de gemeente wil graag uw ervaringen weten, zowel de plezierige als de onplezierige. Deze informatie helpt de gemeente Noordwijk om deze vervoersvoorziening in de gaten te houden en waar nodig te verbeteren. Meldt uw ervaring bij klachten-regiotaxi@hollandrijnland.nl of schriftelijk naar:

Antwoordnummer 2152, 6710 VA Ede.

Nodig voor de melding zijn:

              –            Naam en adres van de reiziger

              –            Pasnummer van de reiziger

              –            Datum van de rit

              –            Vertrektijd en adres

              –            Omschrijving van de klacht.

 

  1.  

 

De wethouder meldde ons dat hij de indruk heeft dat veel mensen die recht hebben op een (financiële) ondersteuning vanuit de gemeente, daar geen gebruik van maken. Dat kan te maken hebben met onbekendheid, gêne of nog anders. Jammer want er zijn middelen bij de gemeente die niet worden gebruikt. Wij weten als ouderenbond natuurlijk ook niet hoe U ervoor staat. Wij kunnen U alleen attenderen op de mogelijkheid om eens te gaan praten  met Roy van Schie die wekelijk op maandag vanaf 13:30 in de Duinpan spreekuur houdt. Hij is sociaal makelaar bij de Stichting Welzijn Noordwijk. Hij kan u vast verder helpen.

 

Het programma van de maand december

 

Woensdag 29 november ochtend:     Inloop met aansluitend lunch                           

Woensdag 20 december                        Geen inloopochtend wel Kerstviering om 14:00 uur.

In de laatste week van het jaar zijn er geen activiteiten in De Duinpan.

 

De volgende Nieuwsbrief kunt U tegemoet zien in de vierde week van januari. En dan zonder het KBO/PCOB magazine.

 

Sfeervol singles Café voor 60-plussers

Roy van Schie attendeerde ons op het volgende:

Op vrijdag 8 december organiseren Welzijn Noordwijk en Welzijn Teylingen weer een editie van het singles café, speciaal voor dynamische 60-plussers die op zoek zijn naar nieuwe ontmoetingen en verbindingen. Dit bijzondere initiatief biedt een unieke kans voor mensen zonder partner om Nieuwe mensen te ontmoeten in een gezellige, ontspannen sfeer. Het singles café vindt plaats op een gezellige locatie in Lisse. Deelnemers kunnen rekenen op een warm welkom, ondersteund door vrijwilligers in de vorm van gastheren- en vrouwen, die ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt. De kosten voor deelname bedragen €15 per persoon, inclusief koffie/thee, een verfrissende consumptie en een heerlijke lichte maaltijd. Het singles café heeft weer een gevarieerd programma in petto. Van een leuke pub quiz ronde tot boeiende groepsgesprekken en een kleine workshop, het evenement is zo opgezet dat de deelnemers op allerlei manieren de kans krijgen om elkaar op een natuurlijke en plezierige manier te leren kennen.

Aanmelden kan t/m vrijdag 1 december via e-mail op info@welzijnteylingen.nl of telefonisch via 0252-231805. Na aanmelding ontvangt u alle benodigde informatie en de locatie van het evenement. Ook voor meer informatie over dit singles café kunt u vrijblijvend even contact opnemen. _____________________________________________________________________________

Dit strookje vóór 12 december inleveren bij:

Sonja Verloop

Kronestein 11

 

Ik (wij): …………………………………………………………………………..…………………………………………………………

 

Kom(en) op 20 december naar de kerstviering  en schuiven aan bij het kerstdiner  à € 27,50 p.p.

Aankruisen wat van toepassing is:

O  Wij eten vegetarisch

O  Wij hebben een speciaal dieet, n.l.: ………………………………………………………………………………………..

O  Wij hebben geen dieetwensen