Nieuwsbrief maart 2022

Terug naar ‘Normaal’!

 

Het zal toch niet waar zijn?

 

Zo begon de Nieuwsbrief van afgelopen februari. En het is inderdaad waar. We zijn weer met alles gestart. Soms nog een beetje voorzichtig, maar het weekprogramma is weer als normaal! Wat een feest! Het betekent ook dat er extra werk aan de winkel is, want veel zaken die op de plank waren blijven liggen, verdienen nu weer de aandacht. Deze Nieuwsbrief wordt daarom ook wat uitgebreider dan de laatste keren. Er is immers van alles te melden.

 

Overleg coördinatoren.

 

Op 16 maart as hebben we met de coördinatoren van onze activiteiten overlegd. Dat was voor het eerst sinds twee jaar! Het was een nuttig en ook gezellig overleg, waarin iedereen verslag deed van de voortgang van zijn/haar activiteit. Wat opviel was dat bij de meeste activiteiten de opkomst weer als vanouds was. Of zelfs groter dan voor de Corona periode. Fijn, want we waren een beetje bang dat de belangstelling her en der een beetje zou zijn afgenomen. Alleen de Jeu de Boulers kunnen wel wat nieuw bloed gebruiken. Dus  wanneer U op woensdagmiddag zin hebt om een balletje te  gooien…. van harte welkom! Bij het overleg konden we ook veel nieuwe gezichten begroeten. Ontzettend fijn dat het steeds weer lukt om vrijwilligers te vinden. Zo konden we Ineke Vink en Joke Witteman (rondbrengen KBO blad + Nieuwsbrief), Ton Vink (wandelen op maandag), Anja Huikeshoven (Leesclub) Ad Huikeshoven (biljarten) en Wils Warmenhoven (Museumbezoek) welkom heten. En daarbij blikten Anja en Wils terug  op twee nieuwe activiteiten: De Leesclub en het Museumbezoek (zie verderop in deze Nieuwsbrief) Ook werden suggesties gedaan voor verbeteringen en nieuwe plannen. Kortom buitengewoon nuttig. Met een drankje en een hartig hapje werd de middag besloten.

 

De Leesclub.

 

Anja Huikeshoven kon melden dat de eerste bijeenkomst juist had plaatsgevonden. Het boek van Marion Pauw, dat iedereen had gelezen had nogal wat stof doen opwaaien! Maar het leuke is dat je als deelnemer van een leesclub ook wel eens een boek gaat lezen, dat je in de bibliotheek niet snel uit het rek zou pakken.  Het was een goede bijeenkomst geworden. Nu hoorde Anja dat er meer belangstelling zou zijn voor de leesclub. Dat zou natuurlijk prima zijn, maar dan moeten we wel een tweede groep starten. Want 7 à 8 leden is wel een maximum. Dus gaan we onderzoeken of die tweede groep haalbaar is. Daar hebben we wel een tweede coördinator voor nodig, want Anja kan geen twee groepen onder haar hoede nemen. Dus: wanneer U geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Anja. Een telefoontje, een mailtje of een briefje in haar brievenbus.

Anja Huikeshoven,

Zilkerduinweg 326A

0252-518706

 

Maar ook aan U de vraag, is er iemand die zo’n groep wil coördineren? We horen het graag!

 

Museumbezoek.

 

Woensdag 23 februari gingen 15 leden onder leiding van Wils Warmenhoven naar Dordrecht. Eén van de deelnemers Nel van der Zee, schreef het volgende verslag.

 

Woensdag 23 februari startte met een strakblauwe lucht. Op het station van Hillegom verzamelden zich 6 KBO-leden, die onder leiding van de voorzitter van het KBO, Gerard Alders, per trein naar het Dordrechts Museum vertrokken. In De Zilk gingen op hetzelfde moment drie auto’s, met 9 personen waaronder de  coördinator van de museumclub,  Wils Warmenhoven, op weg.

 

Het was voor de eerste keer dat de museumclub op pad ging. Een ingepland bezoek aan het Frans Hals Museum in Haarlem was vorig jaar,  in verband met coronamaatregelen, niet doorgegaan.

 

In het Dordrechts Museum zouden we starten met koffie met gebak om daarna om 12 uur met een gids de tentoonstelling te bezoeken. Gerard Alders zou namens de KBO de koffie en gebak betalen en was er dus erg opgebrand om op tijd aanwezig te zijn.  Hij liep dus een beetje voor de troepen uit. Bij de overstap op het station Leiden, konden de vrouwelijke KBO- leden, de mannelijk KBO-leden, met platgedrukte neuzen achter het glas zien wegrijden!

 

Ter gelegenheid van het 400ste geboortejaar van Aelbert Cuyp had het Dordrechts Museum een tentoonstelling over deze Hollandse landschapsschilder uit de 17de eeuw georganiseerd.

Aelbert Cuyp (1620-1691) kreeg schilderlessen van zijn vader en werkte vrijwel uitsluitend voor plaatselijke opdrachtgevers.  Aan de hand van een schilderij uit de beginperiode,  liet de gids zien welke elementen zijn stijl toen kenmerkten. De prominent in beeld komende fraai gevormde koeien, het prachtige landschap met een heuvel voor het diepte effect en de grillige wolkenluchten.

Na 1650 ontwikkelde Aelbert Cuyp zijn eigen stijl:  idyllische landschappen met het zonnige mediterrane licht, prachtige riviergezichten met zeilboten en de skyline van Dordrecht en indrukwekkende ruiterstukken.

Tijdens een tentoonstelling in Engeland, halverwege de 18de eeuw, kwam de Engelse aristocratie onder indruk van deze schilder. Tussen de tentoongestelde portretten, hingen volstrekt andere schilderijen. Er ontstond daarna een ware Cuyp-rage.

De naar Engeland verscheepte schilderijen , beïnvloedden grote Engelse landschapschilders als Turner, Gainsborough en Constable. Turner heeft in zijn leven zelfs 3 maal Dordrecht bezocht.

 

Aelbert Cuyp trouwde in 1658 met de rijke weduwe Cornelia Boschman en schilderde daarna aanmerkelijk minder. Na zijn huwelijk bekleedde hij belangrijke functies in de Hervormde kerk.

 

Het museumbezoek was een groot succes. Daarvoor de complimenten aan Wils Warmenhoven, die dit uitstapje voortreffelijk heeft geregeld.

 

Nel van der Zee, één van de 15 museumbezoekers.

 

Muziekmiddag 30 maart

 

Nog even ter herinnering: op woensdagmiddag 30 maart gaan we in De Duinpan genieten van het optreden van muziekvereniging St. Jeanne d’Arc uit Noordwijkerhout. Ton Zeilstra, bij ons ook bekend als lid van de Melodymakers, is daar lid van en stuurde  mij een appje:

 

Gerard, een vraagje. Is er bij de de KBO een stel dat kan stijldansen? We gaan ook een Paso Doble spelen, dat is lekkere Spaanse muziek en het zou leuk zijn als iemand dat kan dansen.

 

Kortom, de beentjes kunnen van de vloer! En U hoeft zich niet op te geven voor deze middag,  en wij hopen op een grote opkomst.

Busreis naar de Orchideeënhoeve.

 

Zoals U al hebt kunnen lezen gaan we op dinsdag 17 mei weer eens met de bus op reis! We gaan naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Het programma ziet er als volgt uit:

 

Vertrek om 9:00 uur bij De Duinpan;

10:30 uur aankomst in Luttelgeest en ontvangt met koffie en gebak;

Op eigen gelegenheid wandelen door de tuinen met rond het middaguur een eenvoudige lunch. De tuinen zijn ook voor personen die niet meer zo goed ter been zijn, goed te bewandelen. Er zijn zelfs enkele rolstoelen aanwezig. Deze zijn vooraf te reserveren: 0527 – 20 28 75

15:45 uur terugreis naar De Zilk;

17:00 uur Diner verzorgd door Kees Klein in De Duinpan

 

Omdat we al twee jaar geen busreis hebben kunnen organiseren, pakken we dit keer wat groter uit. En omdat we wat geld hebben overgehouden nemen we ook 1/3 van de prijs voor onze rekening.  Per deelnemer resteert dan een bedrag van € 50 voor de busreis + het diner. Te betalen via de bank. In deze Nieuwsbrief treft U het strookje aan, waarin U zich bij Sonja Verloop kunt opgeven.

 

 

Hulp bij Belastingaangifte.

 

Een aantal leden heeft zich al aangemeld voor Hulp bij Belastingaangifte. Maar we hebben nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Ans Borst of Nely Sparnaaij staan klaar om U te helpen. Wanner U die hulp wenst, kunt  u contact opnemen met Ans:  0252 521 453 of via de mail: ans@kbodezilk.nl

 

Videoproject

 

In eerdere Nieuwsbrieven hebben we al een paar keer melding gemaakt van het Videoproject:  Op naar een seniorvriendelijk Noordwijk. Vanuit De Zilk zullen Ans Borst en Nelie Sparnaaij een duo vormen. In de de komende weken op vrijdag zullen zij in het dorp te zien zijn met een I-pad als camera. Misschien stellen zij U wel een vraag over ons dorp. Schroom niet uw mening dan te geven. Wij zijn heel benieuwd naar het eindresultaat. En die zullen we vast nog wel een keer in De Duinpan laten zien

 

Stadswandeling Leiden, 15 april 2022

 

Enige tijd geleden bood Ad Ulijn ons aan om, wanneer daar belangstelling voor is, een stadswandeling in Leiden te verzorgen. En nu het voorjaar nadert willen we dat aanbod graag ter hand nemen. Vrijdag 15 april zou een mooi moment zijn. We starten om 11:00 uur bij Molen De Valk. Deze startplaats is goed te bereiken vanaf het station of de parkeergarage. En er is voldoende horeca om de wandeling met een kopje koffie te kunnen beginnen (op rekening van de KBO!). Rustig wandelend worden mooie plekjes in Leiden aangedaan . En ruim voor de avondspits is iedereen weer terug in De Zilk. Het zou prettig zijn voor Ad om van te voren te weten wie er met hem meewandelen. Dus even een berichtje naar Ad is prettig:

0252 518982.

 

NB: Wanneer de regen met bakken uit de hemel komt stellen we de wandeling 1 week uit. Dan wordt 22 april het alternatief.

 

 

 

 

Planning data voor de rest van het seizoen

 

In ons Activiteitenboekje hadden wij een keurig overzicht van alle data van diverse jaaractiviteiten. Daar is door de Corona pandemie natuurlijk weinig van terechtgekomen. Hoe ziet het vervolg er uit, (inclusief enkele nieuwe plannen):

 

Datum Plaats Tijd Wat

 

30 maart De Duinpan 14:00 Muziekmiddag
15 april Molen De Valk 11:00 stadswandeling Leiden

 

22 april     reservedatum stadwandeling

 

17 mei De Duinpan 9:00 Vertrek busreis naar de Orchidideeënhoeve

 

15 juni De Duinpan 14:00 Slotmiddag van het seizoen met optreden van de Melodymakers
       
22 juni De Duinpan 9:30 Eerste woensdagmorgen van het zomerprogramma
1 juli De Duinpan 18:00 Vrijwilligersavond
     

De jaarvergadering hadden wij graag aan het eind van het seizoen willen organiseren. Dan is er gelegenheid om het seizoen af te ronden en vooruit te blikken op het nieuwe seizoen. Dan kunnen we ook tijdig de hoogte van de contributie vaststellen voor het komende seizoen. Maar ook dit jaar komt dit plan niet goed uit en zullen we de jaarvergadering verschuiven naar het begin van het nieuwe seizoen. Daar komen we nog op terug uiteraard.

 

Tot slot

 

Zoals al aangekondigd: een uitgebreide Nieuwsbrief. En dan voor up-to-date nieuws

verwijzen wij u graag naar onze website:  kbodezilk.nl

Klik hieronder om het strookje te downloaden.

Orchideeënhoeve

 

“——————————————————————————————————————————

 

Ik / Wij …………………………………………………………………………………….. (Naam/Namen)

 

Gaan op dinsdag 17 mei mee met de busreis naar de Orchideeënhoeve.

 

Wij maken € 50 per persoon over op rekening NL 76 RABO 0346998824 ten name van KBO De Zilk

onder vermelding van Busreis 2022

 

Dit strookje voor 6 mei inleveren bij Sonja Verloop  Kronestein 11