Corona maatregelen en de Duinpan

Hoi allemaal,

 

Deze week werden we geconfronteerd met nieuwe maatregelen ter bestrijding van het Corona virus. Belangrijk daarbij was dat er werd gesteld dat er maximaal 30 personen in een openbare ruimte mochten komen. Daarop hebben we direct contact gezocht met Kees Klein. Het leek er even op dat voor De Duinpan een uitzondering zou worden gemaakt. Dan zou niet gelden 30 personen maximaal in De Duinpan, maar 30 personen maximaal in een ruimte. Donderdag hebben de burgemeesters uit onze ‘Veiligheidsregio” overlegd en daar is besloten dat voor De Duinpan geen uitzondering wordt gemaakt. Dat heeft wel enige consequenties. Want wanneer er meerdere activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden in de Duinpan, wordt het aantal van 30 personen snel overschreden. Dan moeten er keuzes worden gemaakt. En die zien er zó uit:

 

Wandelen in de duinen geeft geen probleem. Op woensdag is de combinatie Koersbal en de Melodymakers ook geen probleem, het totaal aan tal personen blijft onder de 30

Maandagmiddag  klaverjassen  en biljarten gaan niet samen. Dan zijn er teveel personen aanwezig. We hebben besloten:

 

Maandag 5 oktober en 19 oktober kan er wel worden geklaverjast, er is geen biljarten mogelijk.

Maandag 12 oktober kan er wel worden gebiljart met een max van 3 per tafel, en niet worden gekaart.

 

Donderdagmiddag bridgen en er zijn ook biljarters (hoewel niet onder de paraplu van de KBO) In overleg met Kees is besloten de bridgers (met een max van 28) wel toe te laten en de biljarters niet.

De biljarters worden dan wel erg ‘gestraft’. We bieden ze dan ook aan om op woensdagmiddag 14 oktober op kosten van de KBO extra te biljarten.

 

Bewegen op muziek vindt in de kantine van Van Nispen plaats. Dat kan gewoon doorgaan.

 

De maatregelen gelden tot  20 oktober. Wat daarna gebeurt weten we niet. Afwachten maar. Vooralsnog gaat de inloopochtend op woensdag 21 wel door, maar met een max van 30 personen. De geplande Jaarvergadering gaat niet door. 

 

 

Het is jammer, maar onvermijdelijk. Laten we hopen dat de Corona-maatregelen voor de komende drie weken hun doel bereiken en we daarna weer voorzichtig verder kunnen gaan. Maar eerlijk gezegd, ben ik bang dat dit nog wel enige tijd gaat duren. In dat  geval zullen we opnieuw moeten bekijken hoe we zo eerlijk mogelijk het al of niet doorgaan van de activiteiten kunnen plannen.

 

Groetjes

 

Gerard Alders