Nieuwsbrief december 2022

De laatste Nieuwsbrief alweer van het jaar 2022. Het jaar dat velen weer een beetje opkrabbelden na een hele vervelende Corona periode. Die is weliswaar nog niet helemaal voorbij, maar het gewone leven lijkt weer aardig te zijn teruggekeerd. En ook de KBO heeft haar activiteiten weer opgepakt zoals we dat gewend waren. Maar niet alleen dat, ook een aantal nieuwe activiteiten zijn opgepakt. Of het toeval is of niet maar wij we hebben geconstateerd dat we in het afgelopen jaar veel nieuwe leden hebben kunnen werven! Maar liefst 10 % van ons ledenbestand is in 2022 lid geworden. En daar zijn we heel trots op.

 

Terugblik op de jaarvergadering van 26 oktober jl.

 

Het hebben het van veel kanten gehoord: Het was een heel gezellige vergadering! Dat is ook wat waard. Maar wij hebben zelf gemerkt dat we met die gezelligheid vergeten zijn om enkele puntjes op de ”i” te zetten. Dat moeten we volgend jaar beter doen. Zo zijn we vergeten om een presentielijst neer te leggen en hebben we de vergadering ook niet officieel gesloten. En zo nog enkele zaken.

 

Bij deze terugblik willen we vier zaken nog even noemen:

 

  1. De Contributie. Wij zijn genoodzaakt om de contributie te verhogen. Als bijlage treft U de nieuwe contributienota aan: € 28,50. Verhoging van de contributie is nooit een leuk voorstel, maar het is onvermijdelijk. De verhoging gaat volledig op aan de extra afdracht die wij moeten betalen aan de landelijke KBO-PCOB. En dat brengt mij meteen aan het tweede punt:

 

  1. Aansluiting bij de landelijke KBO-PCOB. Het bestuur gaat nadenken over de aansluiting bij de landelijke KBO-PCOB. We hebben ons in het verleden al eerder gebogen over deze vraag. Ook in een eerdere ledenraad vergadering kwam dit al een keer ter sprake. Er zijn voor- en nadelen van die aansluiting en die gaan we eens goed afwegen. Wanneer we plannen hebben om te veranderen, gaan we dat uiteraard uitgebreid met de leden overleggen;

 

  1. De Enquête. Na de pauze hebben we een video getoond waarin een aantal ouderen uit Noordwijk het een en ander lieten zien. Het onderwerp was in hoeverre de gemeente, het dorp, de wijk aangepast is om het, de ouder wordende bewoner, mogelijk te maken met plezier te blijven wonen. Dat leverde heel herkenbare zaken op. Omdat de video natuurlijk maar een klein aantal mensen aan het woord liet is in overleg met een vijftal organisaties besloten om in De Zilk een enquête uit te laten  gaan naar alle personen van 65 jaar en ouder. Tijdens de vergadering kon de voorzitter de papieren exemplaren ronddelen. Waarbij  de makers van het Zilker filmpje, Ans Borst en Nely Sparnaaij, de eer hadden om de eerste ex. te ontvangen. Na afloop kon ik al 22 ingevulde formulieren ontvangen. We hopen dat de ouderen in De Zilk de enquête massaal gaan invullen. Want daar kunnen we wat mee!

 

  1. Op vrijdag 18 november waren er al 107 ex. bij de gemeente binnengekomen. Fantastisch, maar nog niet genoeg. Wanneer de helft van de verzonden ex. zijn teruggestuurd, op paper of digitaal, kunnen de resultaten worden beschouwd als representatief voor alle oudere Zilkers. Dus wanneer U het formulier nog niet ingevuld……. Doen hoor!

 

  1. Tot slot was er aandacht voor Fietsmaatje. U weet het wel, de tandemfiets waarmee vrijwilligers de minder mobiele medebewoners een gezellig ritje door de streek bieden. Dhr Den Blanken, voorzitter Fietsmaatjes Hillegom / Lisse stuurde ons een terugblik:

 

Op 26 oktober jl. kreeg Fietsmaatjes Hillegom Lisse een warm welkom in de Duinpan bij Uw jaarvergadering.  Peter Wiegel vrijwilliger bij Fietsmaatjes loopt al wat langer rond met het plan om te onderzoeken of een eigen duofiets locatie in de Zilk/Ruigenhoek mogelijk is. Op zijn verzoek ben ik meegekomen om te zien hoe dat gaat in de Zilk. Peter heeft er een lokaal project van gemaakt en Fietsmaatjes Hillegom en Lisse helpt hem waar mogelijk. Daarom heb ik ook de duofiets vanuit Hillegom meegenomen naar de Duinpan tot in de zaal.

Na een korte uitleg van ons beiden over het project konden de mensen zelf ook kennis maken met de duofiets en zelfs ook rondjes rijden in de zaal. De duofiets is er voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet meer zelfstandig kan fietsen maar dat wel wil en kan samen met een vrijwilliger. Het werd een gezellig festijn.

Voor deze locatie in de Zilk hebben we naast een afsluitbare droge duofiets stalling ook voldoende vrijwilligers en gasten nodig. We zoeken nog mensen voor de volgende rollen:

 

 – Minimaal 1 coördinator

– Technische fiets en stalling beheerder

– Minimaal 15 à 20 vrijwilligers en evenzoveel gasten die om de week of elke week graag naar buiten gaan om samen een duofiets rit te maken in de regio.

Deze middag resulteerde dan ook in diverse aanmeldingen maar nog niet alle rollen zijn ingevuld. Hoe meer concrete aanmeldingen hoe beter. Dit project is voor de mensen in de Zilk maar moet ook komen en gedragen worden vanuit de Zilk. Bij voldoende aanmeldingen hopen we medio 2023 van start te kunnen gaan vanuit een locatie in de Zilk.

We rekenen op voldoende medewerking van eenieder om van dit project een succes te maken. Voor aanmeldingen en informatie ga naar Peter Wiegel 06 20445403 Lijsterbesstraat 11.

“Jaarrond samen gezond en buiten in beweging” is de slogan van Fietsmaatjes Hillegom Lisse. Joop den Blanken

Voorzitter Fietsmaatjes Hillegom Lisse

 

 

 

Theater- en museumbezoek.

 

Een aantal KBO leden komt maandelijks met hun jaarabonnement met plezier naar het Oude Raadhuis in Hoofddorp om daar een voorstelling bij te wonen. Op zondagmiddag wordt daar klassieke muziek gepresenteerd , waarbij een pauzedrankje de feestvreugde alleen maar kan verhogen. Nadat we in oktober werden getrakteerd op een vioolconcert, en in november op een pianovoorstelling zullen we in december een voorstelling beleven met 6 musici en een dichteres. Benieuwd geworden? U kunt ook zonder abonnement een keer komen. Kijk m aar eens op de website: www.demeerse.nl

 

Op donderdag 10 november bezochten een aantal KBO leden het Frans Halsmuseum in Haarlem, voor de tentoonstelling: Vlaamse meesters in Haarlem. Eén van de deelnemers schreef:

 

Frans Halsmuseumbezoek donderdag 10 november 2022

 

Wat begon de dag goed! Met een stralend zonnetje konden we met een groepje heerlijk op de fiets naar Haarlem gaan. We fietsten naar de binnenstad waar we de fietsen prima bewaakt achter konden laten om dan al lopend naar het prachtige Klein Heiligland te gaan.

We waren iets te vroeg zodat het museum nog dicht was maar…het museumrestaurant was open dus  konden we een heerlijk kopje koffie bestellen.

Al gauw kwam ook Wils, de organisator van het uitje, het restaurant binnen en al snel zaten we met 14 man aan de koffie met iets lekkers. Gezelligheid kent helaas ook tijd want de gids stond al klaar om ons te begroeten. Ze zou ons de historie van de stad Haarlem van rond 1600 vertellen waar de Vlamingen een grote rol hebben gespeeld. Stadsarchitect Lieve de Key, een Vlaming dus, heeft vele gebouwen ontworpen waaronder de Vleeshal van Haarlem. Verder hebben we de vele schutterstukken van Fans Hals mogen bezichtigen. De gids kon ons zeer geanimeerd veel achtergrond informatie geven. Het met z’n allen luisteren en vragen stellen aan een gids is zeer interessant en versterkt het groepsgevoel. Na de mooie schilderijen, en niet te vergeten het prachtige gebouw, te hebben gezien konden we zelf nog even rondneuzen.

Heerlijk hoor met zo’n groepje deze tentoonstelling te mogen beleven met elkaar. Graag snel weer zo’n dagje!

 

 

Kerstviering 2022

 

Op donderdag 15 december vieren we ons kerstfeest in De Duinpan. Maar dit jaar is dat anders dan U gewend bent.

In de eerste plaats vieren we het kerstfeest samen met de Zonnebloem. En bovendien wordt het een oecumenische viering die onder leiding staat van pastor Elly van Rooden en dominee Esmeralda Mandemaker. Voor de muzikale ondersteuning zorgt het Vocaal Ensemble Hillegom olv Marcel den Dulk. Vanaf 10:00 uur is de Duinpan open om een plaatsje te zoeken. Daarbij wordt een kopje koffie met iets lekkers aangeboden. Om 10:30 begint de oecumenische viering. Na afloop drinken we nog een kopje koffie, waarna het Vocaal Ensemble nog wat liederen ten gehore gaat brengen. Om 12:15 verzorgt de Duinpan een aangeklede lunch. Dit jaar dus geen chique kerstdiner. Ook al omdat Kees Klein op vakantie is en het voor het personeel van De Duinpan  lastig is om een uitgebreid diner voor ons te maken.

 

Zoals in andere jaren de gewoonte is zal er ook een collecte plaatsvinden. Dit jaar hebben we gekozen voor de Voedselbank als doel. Wanneer U na afloop van de kerstviering de zaal verlaat treft U daar  een collecteschaal voor dit toepasselijke doel. U kunt daar overigens ook onze traditionele kerstcadeautje meenemen: een hyacint!

 

Voor de organisatie is het nodig dat U zich aanmeldt voor deze viering + lunch. De kosten daarvan bedragen € 12,50. En U kunt zich aanmelden met het strookje dat U onderaan in deze Nieuwsbrief aantreft.

 

 

Laatste Les Bewegen bij de KBO in dit jaar.

 

Olv de buurtsportcoach Remco is de bewegingsles op donderdagmorgen een groot succes. De laatste keer waren er 25 deelnemers! Maar vanwege de kerstviering op do 15 december is de laatste les dit jaar op do 8 december. Op do 12 januari beginnen we dan weer.

 

Valse E-mails.

 

Wij ontvingen een bericht voor plaatsing in de Nieuwsbrief waarin U attent wordt gemaakt op het gevaar van valse e-mails. We plaatsen dat graag, want een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 

Oplichters worden steeds brutaler en geraffineerder in hun zoektocht naar uw GELD.
Naast e-mailberichten en/of telefoontjes over uw bankzaken, worden burgers nu ook geconfronteerd met bijna echte e-mails van zorgverzekeraars.
Een voorbeeld van dit soort valse e-mails kunt u vinden op: 
www.fraudehelpdesk.nl/valse-emails/zorg-en-zekerheid/
Als u daar klikt op de knop ‘Op bedrijf’ krijgt u een overzicht van alle bedrijven waarvan valse e-mails in omloop zijn.
Als u twijfelt over een mail, telefoontje, sms of een whatsapp bericht van een u (on)bekend nummer, kijk dan ALTIJD eerst op 
www.fraudehelpdesk.nl/U kunt daar ook terecht met uw vragen.

 

U kent onze website:

 

www.kbodezilk.nl

 

Daar treft U o.a. ook foto’s aan van de jaarvergadering.

 

 

“=============================================================================

Ik/wij zijn aanwezig bij de Kerstviering 15 december.

 

Naam: …………………………………….. Aantal personen: ……………

 

O         Wij eten ook mee en stoppen € 12,50  per persoon met gepast geld in deze envelop.

O         Wij eten niet mee

 

Dit strookje vóór 10 december inleveren bij: Sonja Verloop, Kronestein 11