Nieuwsbrief januari 2023

 De eerste Nieuwsbrief van 2023

 

Na een jaarwisseling, die toch weer heel luidruchtig was, is het jaar 2023 begonnen Wij, als bestuur van de KBO wensen U allereerst een heel gezellig en vooral gezond nieuw jaar toe. Wij gaan ons best doen om daar een steentje aan bij te dragen. We hebben daarom onze eerste vergadering al achter de rug en daarbij een aantal plannen gemaakt. In deze Nieuwsbrief zullen  we daar het een en ander over melden.

 

Terugblik op de decemberfeesten.

 

Zoals gebruikelijk hebben we Sinterklaas en Kerstmis met elkaar gevierd. De Sinterklaasviering combineerden we met de ‘vrije inloop’ op de woensdagmorgen en dat is ons heel goed bevallen. Hoge opkomst, gezelligheid aan de tafels met de diverse spelletjes en niet te vergeten de Goedheiligman, die ondanks zijn drukke agenda De Zilk heeft kunnen bezoeken. Na een smakelijke lunch gingen we vol vrolijkheid huiswaarts.

 

De Kerstviering was een viering, waarin het woord ‘Samen’ met hoofdletters werd geschreven. Met de KBO en de Zonnebloem vierden we samen het kerstfeest. We deden het op een oecumenische manier. Met een katholieke pastor Elly van Rooden en een protestantse dominee Esmeralda Mandemaker. We kijken er samen met 95 Zilkers met veel warmte op terug.

 

Overleg Coördinatoren.

 

Twee keer per jaar willen we met de coördinatoren van al onze activiteiten overleggen. De afgelopen jaren is dat, om bekende redenen, regelmatig niet doorgegaan. Woensdag 1 maart as willen we om 16:00 uur elkaar in De Duinpan ontmoeten om elkaar te informeren. De betrokkenen kunnen  nog een uitnodiging + agenda tegemoet zien. Maar zet U de datum alvast in uw agenda!

 

Busreis.

 

Ook dit jaar willen we weer met de bus op pad. Het plan is om op di. 16 mei naar Rotterdam te gaan. We willen daar een rondvaart maken. Uiteraard gaan we die dag ook ergens een kopje koffie drinken met een gebakje ernaast, een lekkere lunch gebruiken. Bij terugkomst in De Zilk staat er in de Duinpan dan ook nog een driegangendiner klaar.

De busreis zal tussen de € 60 en € 65 uitkomen. Het diner biedt Kees voor € 25 aan. Busreis en diner zijn overigens aparte zaken. U kunt dus ook met de busreis meedoen en niet dineren. Maar wanneer U de busreis niet ziet zitten, maar wel wil aansluiten bij het diner is dat ook mogelijk. In de volgende Nieuwsbrieven zullen we op de busreis terugkomen. Maar noteert U de datum alvast in uw agenda.

 

Enquête “Op weg naar een seniorvriendelijk De Zilk”.

 

In het afgelopen najaar  hebben wij, in samenwerking met de gemeente, de Stichting Welzijn, woningbouwvereniging Padua en de stichting Wassenaar een enquête gehouden onder alle 65plussers van De Zilk. Uw respons was buitengewoon! 318 Formulieren zijn door U ingevuld en dat is meer dan voldoende om het resultaat ‘representatief’ te noemen. Dat wil zeggen dat weliswaar niet iedereen de enquête heeft ingevuld, maar de uitslag toch kan worden beschouwd als de mening van alle 65 jarigen en ouder in het dorp. U bent vast geïnteresseerd in de resultaten. Op dinsdag 14 februari gaan we die in de Duinpan presenteren. Iedereen krijgt daarvoor nog een uitnodiging.

Ik kan U wel vermelden dat de 5 organisaties die betrokken waren bij het opstellen van de enquête  al twee bijeenkomsten achter de rug hebben om te bespreken wat er zoal kan worden gedaan met de wensen en de suggesties.

 

Wij zien U graag in grote  getale op deze dinsdagmiddag.

 

‘Keezen’.

Bij het Sinterklaasfeest werd één tafeltje bezet door een enthousiast groepje kaarters. Zij waren aan het ‘Keezen’. Zoals ik het zag een combinatie van ‘Mens erger je niet’ en kaarten. Henk en Ada van Steijn gaven aan, dat zij graag dit spel willen introduceren op de maandagmiddag, naast de klaverjassers. Maar ook op de woensdagmorgen tijdens de inloop zouden zij dit spel graag willen spelen. Met vier spelers kun je al beginnen. Een even aantal spelers is wel nodig, want je speelt per duo. Ada en Henk kunnen voor de uitleg zorgen. Zij beschikken ook over een speelbord. Wanneer je wel open staat voor een  nieuw spelletje laat het dan aan Ada en Henk weten. Leuk om eens iets nieuws te proberen.

 

Winterconcert Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc

 

Ton Zeilstra, lid van onze Melody Makers is ook actief in het Vrije Tijds Orkest (VTO) van de Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc. Hij meldt ons dat  op zondag 29 januari het VTO een winterconcert verzorgt in het verenigingsgebouw “De Parade”. Het concert begint om 14:00 uur en zal zo’n twee uurtjes duren. De toegang is gratis en de zaal is open vanaf 13:30. “De Parade” is te vinden aan de Van der Weijdenlaan 2a in Noordwijkerhout. U bent van harte uitgenodigd!

 

 

Modeshow.

 

De OJA (Oude Jongeren Actief) uit Noordwijkerhout organiseert al enkele jaren een volledig verzorgde dagtocht naar Van der Kloostermode in Boskoop. Daar wordt na een kopje koffie met iets lekkers een modeshow gegeven voor dames senioren. Ook dit jaar zal deze activiteit worden georganiseerd en wel op woensdag 19 april. Deze dag staat ook open voor de dames uit de Zilk. Van der Kloostermode bestaat dit jaar zelfs 45 jaar en hebben het voornemen om nog eens extra uit te pakken. Zo krijgt elke ‘kopende klant’ en klein cadeautje. Geïnteresseerd? Meld dat even aan Ans Borst 0252 521453

 

 

 

Inloopwoensdagen.

 

De inloopwoensdagen zijn weer begonnen. De afgelopen week zag ik weer een heleboel bekenden allerlei spelletjes doen, een gesprekje voeren en tot slot een smakelijke lunch gebruiken. De kosten daarvan moet Kees daarvoor echter met € 0,50 verhogen. Ook hij ziet zijn kosten oplopen en moet dat doorberekenen. De nieuwe prijs voor die lunch wordt € 7,50.  En dat is nog steeds heel schappelijk. Dus hoop ik dat U nog steeds in behoorlijke getale op deze woensdag de Duinpan komt bezoeken.

 

Financiën.

 

Na al het positieve nieuws en enthousiaste plannen eindigen we deze Nieuwsbrief iets minder positief. En dat betreft onze financiën. Onze penningmeester meldt het volgende.

Beste mensen. In deze tijd van stijgende prijzen worden ook wij geconfronteerd met hogere prijzen zoals de zaalhuur van de Duinpan maar ook de consumpties die bij ons in rekening worden gebracht. Daar tegenover staat helaas de verlaging van de subsidie van de Gemeente Noordwijk.

Op onze laatste jaarvergadering hebben wij de contributie al met € 1,50 verhoogd. Maar daarmee teren we toch in op onze reserves. Wij ontkomen er daarom ook niet aan om, nog meer dan we al deden, ‘op de kleintjes te letten’.  Waar we vroeger nog wel eens een kopje koffie voor onze rekening namen, is dat nu verleden tijd. En misschien moeten we nog wel wat meer maatregelen nemen.

Daarbij komt ook dat vrij veel leden hun contributie nog niet hebben overgemaakt! Dus hierbij nog een dringend verzoek. De contributie bedraagt : € 28,50 per persoon; per echtpaar dus  € 57,– Over te maken op onze rekening :

NL76 RABO0346998824 onder vermelding van postcode en huisnummer.

Bedankt alvast!

Ik wil daar ook nog iets aan toevoegen. In de jaarvergadering hebben wij het al een paar keer gehad over de betrekkelijk hoge bedrag dat wij aan de landelijke KBO moeten afdragen. Van de   € 28,50 betalen wij € 14,50 aan de KBO Z-H. Dat is meer dan de helft. Maar bij welke vereniging ben je lid voor € 28,50 per jaar en kun  je bijna elke dag aan activiteiten  meedoen zonder extra kosten? Is onze contributie nog wel van deze tijd? Als de contributie hoger zou zijn, wordt de afdracht aan de landelijke bond in verhouding (veel) kleiner. Kortom, iets om over na te denken!

 

Voor up to date nieuws, foto’s en terugblikken op onze activiteiten:

www.kbodezilk.nl

Maar dat wist U al!