Nieuwsbrief oktober 2023

Het nieuwe seizoen.

 

Het nieuwe seizoen is begonnen. En dat is niet zonder het nodige rumoer. Op het moment dat ik dit schrijf zijn de problemen rond De Duinpan nog lang niet opgelost. Als KBO staan we op het standpunt dat we altijd prima kunnen samenwerken met Kees Klein. We zouden het dan ook zeer betreuren wanneer er een eind zou komen aan die samenwerking. Wanneer U dit leest is er misschien meer duidelijkheid. Op dit moment is het voor mij nog afwachten.

 

Deze Nieuwsbrief.

 

Deze Nieuwsbrief is opnieuw een hele uitgebreide. Er is immers veel te melden. Zo treft U de contributienota aan, maar ook een uitgebreid verhaal over het al of niet aansluiten bij een landelijke bond. En daaruit volgt automatisch de uitnodiging voor een extra ledenraadvergadering. Maar eerst even de lopende zaken:

 

Ouderendag 30 september.

 

Op het moment dat ik dit schrijf hebben zo’n 50 leden zich aangemeld voor de viering van de Nationale Ouderendag op zaterdag 30 september in De Duinpan. Dat is al een mooie opkomst. Maar wanneer U zich nog niet hebt opgegeven, knijpen wij een oogje dicht wanneer u rond 13:30 toch naar de Duinpan komt.  Een optreden van het Shantykoor en van journalist/schrijver Frènk van der Linden wil toch geen Zilker missen?

  1. Wanneer U iemand wil meenemen, die nog geen lid is van de KBO, vinden we dat geen probleem. Het is immers de Nationale Ouderendag. En dat geldt dus voor alle ouderen.

 

Museumbezoek dinsdag 31 oktober.

 

Dinsdag 31 oktober gaan we naar het Flower Art Museum in Aalsmeer. Op hun site staat te lezen:

 

“Weinig thema’s in de kunst bestrijken zo’n breed scala en inspireren zoveel uiteenlopende kunstenaars als de bloem. Dat verdient een bijzondere plek. Die plek is er in Aalsmeer, de bakermat van de Nederlandse sierteelt. In de zomer van 2018 is hier het Flower Art Museum geopend.”

 

Wij hopen dat er, net als de afgelopen jaren, een leuk groepje de reis naar Aalsmeer gaan maken. De toegang is € 6,50 . Een Museumjaarkaart geeft 50 % korting. En nog even dit: Zoals in de jaarvergadering is afgesproken moeten we, als gevolg van onze financiële zorgen, U een bijdrage vragen van € 3,50 per persoon. Dit is bedoeld als een bijdrage in de kosten van een gids. Bovendien moet U zelf uw kopje koffie + iets lekkers voor Uw rekening nemen.

 

Aanmelden kan bij Wils Warmenhoven. Zie strookje onderaan. Daar geeft U ook aan hoe U die     € 3,50 aan ons overmaakt.

 

Theaterbezoek in het seizoen 23-34.

 

In het afgelopen jaar bezochten zo’n 12 leden op een zestal zondagmiddagen het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Dat deden we voor het eerst. Over smaak valt niet te twisten, maar ik vond bijna alle concerten  enorm de moeite waard. Wat jammer dat juist nu de gemeente Haarlemmermeer de subsidie voor dat prachtige oude gebouw introk. Dus geen concerten meer op zondag. Gelukkig hebben we een leuk alternatief gevonden: 6 koffieconcerten in De Oude School op zondagmorgen in Lisse.

 

Er is een gevarieerd programma met voornamelijk ‘wereldmuziek’:

 

15 oktober:      Balkan Swing Band SULTAN

21 november: Meerstemmige Roma liederen door DZAS

10 december: Folkmuziek uit Engeland door The Albert Mooneys

14 januari:        Nieuwjaarsconcert door de huisband: The Oneliners

11 februari:      Pop, jazz, blues door de Ron Walter en Wouter Kiers Band

10 maart:          Blues, soul, gospel en country  door het Robbert Fossen Trio

 

De zaal is open om 10:45 uur. Na een pauze rond 12:00 met koffie is er om 13:00 nog een glaasje te drinken. De Oude School is te vinden aan de Heereweg 253 in Lisse (schuin tegenover het gemeentehuis Lisse)

 

Een passe-partout kost U € 75,- En dan is een kopje koffie in de pauze en een glaasje na afloop bij de prijs inbegrepen! Kaarten zijn te verkrijgen bij boekhandel Grimbergen aan de Heereweg 237 in Lisse (uitsluitend contant)

 

Singles Café voor 60 plussers.

Sociaal makelaar Roy van Schie  attendeerde ons op een   Single Café voor 60 plussers. Op 29 september vindt dat plaats in het kader van de week tegen de eenzaamheid. Aanmelden voor het singles café kan eenvoudig via e-mail op info@welzijnteylingen.nl of telefonisch via 0252-231805. Na aanmelding ontvangt u alle benodigde informatie en de locatie van het evenement. Ook voor meer informatie over dit singles café kan middels bovenstaande gegevens even contact worden opgenomen.

 

 

Ik (wij) ……………………………………….

 

Ga(an) met ……… personen op 31 oktober 2023  naar het Flower Art Museum. De eigen bijdrage van € 3,50 pp betaal ik: (aankruisen wat van toepassing is)

  • Contant in een envelop bij deze aanmelding
  • Via overmaken via bank ovv Museumbezoek 31 oktober

 

Inleveren bij Wils Warmenhoven, Sportlaan  22

 

Vrijwilligersavond 20 oktober.

 

Het is een goede gewoonte dat we onze vrijwilligers iets bieden uit dank voor hun inzet. Geen enkele vereniging kan zonder actieve leden. En wij als bestuur van de KBO De Zilk mogen blij zijn met zoveel enthousiaste mensen om ons heen. Op vrijdag 20 oktober gaan we hen in het zonnetje zetten. Het programma houden we nog geheim. De betrokkenen krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. 

 

Contributie seizoen 23-24.

 

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief treft U de contributienota aan. De contributie is in de jaarvergadering vastgesteld. De verhoging is onvermijdelijk, want ook wij hebben te maken met hogere kosten. Wanneer het besluit valt om de landelijke/ provinciale KBO te verlaten (zie elders  in de Nieuwsbrief) zullen we kijken hoe de contributie er dan uit komt te zien. Maar vooralsnog is deze dus € 30,- per lid en € 15,- voor een gastlid. Peter Heemskerk ziet uw betaling graag voor 30 november tegemoet.

 

Het programma van de maand oktober(en nog 2 dagen september!):

 

Vrijdag 29 sept:                                        Singles Café voor 60 +

Zaterdag 30 september 13:30:            Viering Nationale Ouderendag in De Duinpan

Maandag 9 oktober 13:30:                   Prijsjassen

Zondag 15 oktober 10:45:                     Koffieconcert Oude School in Lisse

 

Woensdag 18 oktober 10:00:               Inloopochtend

Vrijdag 20 oktober 18:00:                      vrijwilligersavond

Dinsdag 24 oktober:                               Verschijning Nieuwsbrief

Woensdag 25 oktober 13:30:               Extra Ledenraadvergadering

Dinsdag 31 oktober 11:00:                    Museumbezoek Flower Art in Aalsmeer         

 

KBO afd De Zilk:

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Gerard Alders,

06 53792808

gerardenjoke382@hotmail.com

Ans Borst,

0252 521453

ans@kbodezilk.nl

Peter Heemskerk,

06 51201937

peterheemskerk@casema.nl

 

Ledenadministratie

Bert Schreurs

0252 516820

geenpunt@live.nl

 

Bankrekening:                                                       Website:

NL76RABO 0346998824, tnv KBO De Zilk                    www.kbodezilk.nl

 

 

Aansluiten bij de landelijke/provinciale KBO of niet?

 

En ja dan tot slot een heel belangrijke kwestie. Moeten wij aangesloten blijven bij de landelijke/provinciale KBO? In de jaarvergadering hebben we aangekondigd de ontwikkelingen te volgen en op basis daarvan als bestuur U een keuze voor te houden. Wat valt er te vertellen over die landelijke/provinciale ontwikkelingen?

 

Hoe zat het ook alweer?

 

De provinciale KBO bonden vormden samen een landelijke koepel: De Unie KBO. De KBO Zuid Holland was dus één van die provinciale bonden. Als KBO afd De Zilk zijn wij lid van de KBO Zuid Holland en dus indirect lid van de Unie KBO.  Als lid van de KBO De Zilk werd van de betaalde contributie een bedrag van € 10,08 afgeroomd ten bate van de landelijke Unie KBO en € 8,25 ten bate van de provinciale KBO Zuid-Holland. Van de € 28,50 aan contributie in het aflopen jaar hielden we dus € 10,17 over voor onze eigen   activiteiten. In de afgelopen jaarvergaderingen is hier aandacht aan besteed en ook best gemopperd. De vraag was wat de Unie KBO en de provinciale KBO voor dat geld deden. Dat was niet altijd heel duidelijk.

  1. Vanuit de Unie KBO ontvingen de leden het maandelijkse KBO-PCOB blad. Verder konden leden gebruik maken van enkele ‘ledenvoordeelacties’, zoals een korting bij het Zilveren Kruis op aanvullende verzekeringen. Het bestuur kan gebruik maken van een mooi ledenadministratieprogramma;
  2. De Provinciale KBO verzorgde oa de trainingen van onze HUBA’s (Hulp bij Belastingaangifte) en Ouderadviseurs (Hoewel dat laatste al enkele jaren niet is doorgegaan vanwege een tekort aan belangstelling).

 

Ontwikkelingen

 

De Unie KBO is in overleg gegaan met de PCOB. Het doel was om tot een fusie te komen. Dat is niet gelukt. Per 1 januari 2024 zou de samenwerking tussen die twee organisatie niet meer worden voortgezet. Vervolgens hebben 6 provincies, waaronder de KBO Zuid Holland hun lidmaatschap bij de koepel organisatie opgezegd. Dit betekende voor de Unie zo’n groot verlies aan leden, dat zij hebben besloten om zich per 1 januari 2024 op te heffen.

De KBO Zuid Holland staat nu voor de keuze om zelfstandig verder te gaan, of samen te gaan werken met andere provinciale bonden. Bijvoorbeeld met de KBO Noord-Holland. Op 19 september heeft een bijzondere ledenraad plaatsgevonden. In grote meerderheid hebben de aanwezige afdelingen ervoor gekozen om als zelfstandige provincie door te gaan. Aansluiten bij die nieuwe KBO Zuid Holland gaat per lid € 15,50 kosten. Dat betekent dat van de € 30 aan contributie wij meer dan de helft zouden moeten afdragen.

 

De katholieke Ouderenbonden in de Bollenstreek werken al jaren samen. Bijna alle plaatselijke afdelingen hebben al eerder besloten het lidmaatschap bij de  KBO-ZH op te zeggen. De KBO afd De Zilk heeft  altijd een beetje aan de zijlijn gestaan van dat regionale overleg. Dat gaan wij veranderen. Vanaf nu participeren wij ten volle mee in die samenwerking. In dat regio-overleg proberen we  zoeken we naar de meerwaarde, die we kwijt zijn wanneer we uit de KBO ZH stappen.  Denk aan ondersteuning van onze HUBA’s, Ouderadviseurs, samenwerking mbt ledenadministratie, boekhouding. Maar ook regionale belangenbehartiging komt op de agenda. Denk bijv. aan de Regiotaxi. Wellicht dat deze regionale activiteiten kosten met zich meebrengen. Dat moeten we nog in kaart brengen. Het zal dus zo zijn dat we aan de ene kant onze bijdrage aan de KBO-ZH en de UNIE KBO niet meer hoeven af te dragen, maar aan de andere kant de extra regionale kosten moeten opnemen in de begroting. Om die reden zullen we op korte termijn de contributie nog niet aanpassen. We moeten eerst zicht hebben op de financiële consequenties van het nieuwe beleid.

 

Het bestuur stelt U voor om de relatie met de KBO ZH te beëindigen. Daarvoor is uw toestemming nodig. In de Jaarvergadering van 21 juni jl hebben wij al een voorschot genomen op dit extra overleg. Dit zal plaatsvinden op woensdag 25 oktober om 13:30 in de Duinpan. Uw stem is belangrijk. Kunt U niet aanwezig zijn, dan kunt U ook uw stem schriftelijk inbrengen (zie strookje onderaan en inleveren bij Ans Borst.

 

Wanneer U in meerderheid besluit om de KBO Zuid Holland te verlaten zullen we als bestuur een aantal zaken moeten gaan regelen en alternatieven moeten zoeken. Daarvoor gaan we gebruik maken van de ervaringen van  de andere ouderenbonden in de regio. En niet onbelangrijk. Er zal een nieuwe naam moeten worden bedacht. En ook niet onbelangrijk, we zullen nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement  moeten  opstellen. Daarover dan later meer.

 

Uitnodiging extra Ledenraad

 

Deze zal worden gehouden op 25 oktober 2023 in De Duinpan.

Aanvang 14:00 uur

Zaal open 13:45 uur

 

Er is maar één agendapunt:  Besluit mbt al of niet aangesloten blijven bij de KBO Zuid Holland.

 

Wij hopen uiteraard op een grote opkomst.

 

Wanneer U verhinderd bent kunt U gebruik maken van onderstaand stemformulier. Dit is een persoonlijk formulier. Wanneer een echtpaar dus schriftelijk een stemformulier wil gebruiken zult U een kopie moeten maken.

 

 

 

Ondergetekende ……………………………

 

Verklaart hierbij dat hij/zij

 

O voor opzeggen lidmaatschap bij de KBO ZH is;

 

O tegen opzeggen lidmaatschap bij de KBO ZH is.

 

Plaats: …………..

 

Datum: ……………………                                          Handtekening: ………………………………….