Nieuwsbrief Januari/Februari 2020

De winter is nog lang niet uit het land, maar de dagen worden al een klein beetje langer. Merkt U het ook? Wij denken wel met veel plezier terug aan ons ‘winteraanbod’. De Kerstviering en in samenwerking met de Zonnebloem: het Nieuwjaarsconcert. Over belangstelling hadden we opnieuw niet te klagen. Dit Nieuwjaarsconcert werd verzorgd door St. Jeanne d’Arc uit Noordwijkerhout. Daarvoor kregen we subsidie van Fonds 1818, en wel van de organisatie Koren Zingen Voor Ouderen (ZKVO). Niet alle nootjes waren goed maar de gezelligheid was er niet minder om. Alle reden om ook volgend jaar dit weer in ons programma op te nemen. Dat is nog ver weg en wij zijn uiteraard ook al wel alweer aan het nadenken over de activiteiten in de komende voorjaarsmaanden.

 

Landelijke Pannenkoeken dag op 20 maart.

 

In samenwerking met Thea de Groot, leerkracht van groep 8 van de Egelantier zijn we dit jaar weer van plan onze medewerking te verlenen aan de Pannenkoeken dag. Hoe het precies gaat verlopen is nog niet helemaal zeker. Maar we willen een oude traditie weer oppakken.

 

Busreis 2020.

 

We kondigen alvast aan dat we op 6 mei as onze jaarlijkse busreis houden. We hebben het plan om naar De Orchideeënhoeve te gaan in de Flevopolder. Dat betekent wel wat wandelen. Er is ook een binnentuin dus ook bij slecht weer kunnen we ons daar prima vermaken. Anders dan andere jaren willen we na terugkomst bij de Duinpan een diner laten verzorgen. En omdat 75 jaar bevrijding veel aandacht verdient, denken we om daar ook aandacht aan te besteden. Een volgende keer meer daarover.

Zet de datum dan alvast in de agenda.

 

HUBA.

 

Vorig jaar zijn wij begonnen met het aanbieden van hulp bij de belastingaangifte. Afgekort: HUBA. Dat gaan we dit jaar opnieuw doen. De kosten van deze ondersteuning bedragen € 12,50 en deze staat alleen open voor leden van de KBO. Bovendien geldt het aanbod alleen voor de ‘eenvoudige’ aangiftes. Aangiftes voor mensen met een relatief hoog inkomen (€ 35.000 voor alleenstaanden, € 48.000 voor echtparen) en/of een ruim eigen vermogen (meer dan € 60.000) laten wij graag over aan professionals.

 

Nadere informatie:

Ans Borst 0252 521453

Gerard Alders 06 53792808

 

 

 

Invullen van Presentielijsten.

 

Dit seizoen hebben wij voor het eerst gewerkt met presentielijsten. Die zijn door de coördinatoren goed ingevuld. Waarvoor onze dank. Ze geven ons een goed beeld van de belangstelling van de verschillende week activiteiten. En we hebben daarom ook voor het tweede deel van het seizoen nieuwe lijsten gemaakt (als dat nodig was). En wij vragen jullie opnieuw om hier even tijd aan te besteden.

 

Popkoor Bloom

 

Popkoor Bloom verzorgt in het weekend van 14 en 15 maart aanstaande een theaterconcert in De Muze in Noordwijk: “Vrijheid: Niet te stoppen!”. Met name voor ouderen is er op zondagmiddag 15 maart een matinee voorstelling. De voorstelling begint om 14:00 uur. Tickets zijn telefonisch te verkrijgen 071-364 62 26. Of online via www.demuzenoordwijk.nl en www.noordwijkticket.nl

Binnenkort start Bloom een actie waarbij zelfs vrijkaarten zijn te winnen. Houd dus de website www.popkoorbloom.nl in de gaten.

Voor dit concert hebben zowel de Rabobank als de gemeente Noordwijk een financiële bijdrage geleverd.

 

Het Ateljee.

 

Eens in de twee weken staat Het Ateljee open voor U. Annemarie gaat met de aanwezigen aan de slag met een leuke handvaardigheidsklusje. Maar wanneer U alleen een kopje wil drinken, dan is dat ook goed. Kom gerust langs. De eerstvolgende keer is op vrijdag de 31 jan. En dan steeds 14 dagen later.