Nieuwsbrief November 2020

Corona

 

Het is niet te vermijden dat ook deze keer in de Nieuwsbrief het woord  “Corona” moet vallen.  Waren we net voorzichtig weer een beetje opgestart, lijkt het erop dat we weer terug zijn bij “af”. Toen wij als bestuur op dinsdag 13 oktober bij elkaar waren, hadden we gesproken over de maatregelen die Rutte die avond waarschijnlijk zou aankondigen. En dat we op woensdag aan al onze coördinatoren moesten melden dat per direct alles werd stopgezet, hadden we eigenlijk wel verwacht.  Voorlopig geldt dit voor een periode van 4 weken. Die is op 11 november voorbij, maar of er dan een versoepeling komt? De cijfers van de besmettingen zijn op het moment dat ik dit schrijf, niet hoopgevend. Wij  gebruiken onze website om U op de hoogte te houden:

 

www.kbodezilk.nl

 

Laten we er het beste maar van hopen.

 

Jaarvergadering

 

In de vorige Nieuwsbrief hadden we U gemeld dat op woensdag 28 oktober een verkorte en sobere jaarvergadering zou plaatsvinden. Nu die niet doorgaat moeten we improviseren. Zo zullen we in de volgende Nieuwsbrief twee verslagen opnemen: het Financieel verslag en het  Jaarverslag.  Het verslag van de kascommissie moeten we uitstellen. Het is niet toegestaan om met meer dan 3 ‘vreemden’ bij onze penningmeester op bezoek te gaan. En wanneer er 3 kascommissieleden + de voorzitter bij Bert Schreurs aanschuiven, overschrijden we dat aantal. Wij hopen U met de twee genoemde verslagen toch enigszins te informeren hoe de vereniging ervoor staat. Laten we hopen dat we in het voorjaar wel weer bij elkaar kunnen komen om het huidige seizoen naar behoren af te sluiten en vooruit te blikken op het seizoen dat komen gaat.

 

Fietsmaatjes

 

Wij ontvingen een bericht van Fons van Tongeren. Hij is lid van het communicatieteam “Fietsmaatjes Hillegom en Lisse”. “Fietsmaatjes” is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets, maar dit door een beperking niet (meer) kunnen. Deze mensen (de “gasten”) worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Samen maken zij op een vaste dag in de week fietstochtjes op een duo-fiets met elektrische trapondersteuning.  De organisatie onderzoekt of er ook in De Zilk belangstelling voor is. En dat kan zowel als “gast” of als “vrijwilliger” Wij als KBO ondersteunen dit initiatief van harte.  

 

Voor informatie kunt U bellen met: 06 12729904

 

Bovendien is er de website www.fietsmaatjeshillegomlisse. En dan zijn er twee verschillende adressen. Mocht U zelf belangstelling hebben, of weet U iemand:

 

www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/gast

 

En voor mensen die graag als vrijwilliger op de pedalen willen staan:

 

www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vrijwilligers

 

 

Klusjesmannen en klusjesvrouwen

 

Er is bij ons een vraag binnengekomen of er binnen de KBO ook klusjesmannen/vrouwen aanwezig zijn om bij leden, die niet zo handig meer zijn met hamer en zaag, of problemen hebben met hun elektrische apparatuur zoals de televisie, de telefoon, de computer, een handje te helpen.

Zo’n klusjesman/vrouw hebben we niet. Maar het is wellicht een leuk idee om een ‘klusgroepje’ op te richten. Hoe dat er precies uit komt te zien, daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht. Maar we willen het idee aan U voorleggen. Heeft U twee gouden handjes en wilt U die ook laten wapperen voor de minder handige medeleden? Laat het ons weten. Dan gaan we later wel eens kijken hoe we dat in het vat gaan gieten.

En we zijn  uiteraard ook wel nieuwsgierig of er leden zijn waar klusjes noodgedwongen blijven liggen. En wat voor klusjes dat dan zijn.

 

Bel maar eens:

 

Gerard Alders 06 53792808

 

Bingo op de TV.

 

Nu de Duinpan dicht is wordt er niet meer gekaart, gekoersbald, muziek gemaakt. Maar voor de Bingo- liefhebbers is er goed nieuws.

 

Bo, de omroep van de Bollenstreek, is weer gestart met bingo op TV. In het voorjaar begon de omroep met dit spel om senioren die vanwege de Corona geen vertier buitenshuis meer hadden, toch wat te bieden. Dat was een succes. En omdat alles nu weer strenger is geworden is Omroep BO, in samenwerking met Welzijn Noordwijk, op donderdag 8 oktober weer gestart. Er wordt elke donderdag gespeeld vanaf 14.00 uur. Vooralsnog tot en met 17 december as.  De Bingo kaarten en de prijzen worden vanwege de Corona maatregelen op een veilige manier thuis bezorgd. Om mee te doen moeten de deelnemers zich opgeven. Dat kan door een mail te sturen naar:

 

bingo@bollenstreekomroep.nl

 

of tijdens kantooruren te bellen naar:

 

071 – 3614858