Nieuwsbrief oktober 2020

De start van het nieuwe seizoen.

 

Op maandag 7 september zijn we het seizoen weer gestart. Weliswaar een beetje voorzichtig, maar in de eerste twee weken hebben toch al heel wat leden hun vertrouwde activiteiten weer opgepakt. Een ‘rondje’ langs de andere KBO afdelingen in de regio leert ons, dat wij van geluk mogen spreken! Onze Duinpan is zo ruim, dat het mogelijk is om aan de voorwaarden van het “Coronabeleid” te voldoen. Dat is elders in de regio helemaal nog niet zo makkelijk! Laten we hopen dat  de Corona maatregelen niet hoeven te worden aangescherpt. Want dan kunnen we ons huidig programma voort zetten. Wanneer daar meer zekerheid over is, zullen we wellicht ons Activiteitenboekje weer kunnen uitgeven.

 

Ons zomerprogramma krijgt een vervolg.

 

Het succes van ons zomerprogramma heeft ons aan het denken gezet. We hebben besloten om op een vergelijkbare wijze 1 woensdagmorgen in de maand vrij te maken voor een laagdrempelige inloop. De grote zaal van de Duinpan staat dan open voor kaarters, rummy-cuppers, koersballers, of wat dan ook. Op de derde woensdag van de maand is iedereen vanaf 10:00 uur van harte welkom. Kees zorgt voor één kopje koffie, een kom soep, en een broodje kroket. Dat kost dan € 7,50 per persoon. Wilt U nog een extra kopje of iets sterkers, dan komt dat bovenop de € 7,50. We moeten, net zoals in de maanden juli en augustus wel zorgen dat er niet teveel mensen zijn. Het maximum is 40 personen en belangstellenden moeten zich van te voren bij Sonja Verloop aanmelden. We zijn benieuwd of dit opnieuw een succes wordt. De eerste keer zal zijn op woensdag 21 oktober.

 

NB 1. In de zomermaanden konden ook een aantal biljarters aansluiten. Dat is nu niet het geval. De biljarters  kunnen alleen op maandag op kosten van de KBO de keu uit de hoes halen.

 

NB 2. Op de 3e woensdagmorgen zijn de koersballers en de muzikanten van de Melodymakers altijd al actief. We denken dat dat geen probleem hoeft te zijn. De leden van de Melodymakers vallen buiten het gestelde maximum van 40 personen. Zij zitten immers in een andere ruimte. En de vaste koersballers krijgen voorrang wanneer het maximum van 40 mensen dreigt te worden overschreden.

 

Sonja Verloop: 06 18716025

 

Diner op de 1e woensdag van de maand.

 

Ook dit jaar kunt U op de 1e woensdag van de maand ’s middags Bingo spelen. En voor de liefhebbers verzorgt Kees dan na afloop een dagmenu voor € 15.-  pp. Wel van te voren aanmelden  bij Kees, zodat hij weet hoeveel personen hij kan verwachten. En de eerste woensdag zal zijn op 7 oktober.

 

Jaarvergadering.

 

Hoewel de maatregelen in het kader van de Corona pandemie ons behoorlijk parten spelen hebben we besloten om op woensdag 28 oktober toch een algemene ledenvergadering te houden. We willen immers het seizoen 2019-2020 formeel af kunnen sluiten. Zo willen we verantwoording afleggen over onze financiën, inclusief een verslag van de kascommissie. En bovendien willen we het bestuur weer completeren. In de vorige Nieuwsbrief hebben we al gemeld dat Betty Plessing en Peter Heemskerk al enige tijd meedraaien. Maar het is aan de ledenraad om hen te benoemen en/of andere kandidaten voor te dragen. En die officiële  procedure willen we graag afronden. Omdat we het aantal aanwezigen noodgedwongen moeten beperken tot 50, willen we een sobere vergadering houden. Zonder loterij, zoals we dat gewend zijn, zonder de mogelijkheid van een diner na afloop. En ook zonder de presentatie van notariskantoor Hurtak & Roodhorst over het (levens)testament. Dat hadden we bij de vergadering het voorjaar al gepland, maar dat schuiven we toch nog even voor ons uit. De agenda zal dus beperkt zijn.

 

De agenda, het verslag van de vorige jaarvergadering, het verslag van het seizoen zullen we zo spoedig mogelijk op onze website zetten.

 

kbodezilk.nl

 

En voor degenen die nog niet zo ‘digitaal’ zijn zullen ook in de zaal de nodige kopieën liggen.

 

Wanneer U op 28 oktober aanwezig wilt zijn, moet U dat even melden aan Sonja Verloop. Wanneer het aantal van 50 wordt overschreden, zal zij U teleur moeten stellen.

 

 

En oh ja, om niet te vergeten:

 

  1.  

 

Juist ook in het kader van de Corona bestrijding is het heel belangrijk dat van alle activiteiten de presentielijst wordt bijgehouden. Fijn wanneer U daar aandacht aan besteed!

 

  1. Contributie

 

Bert heeft van heel wat leden de contributie mogen innen. Maar nog niet van iedereen…. U weet het nog? Per lid € 27,- pp. Gastleden betalen € 11,-. U kunt het  bedrag overmaken naar:

 

KBO De Zilk

NL 76 RABO 0346998824

 

We zien uw betaling graag tegemoet.