Nieuwsbrief September 2023

  Het nieuwe seizoen gaat beginnen.

 

Op het moment dat ik dit schrijf is de zomer aan het kwakkelen. Waar het in Zuid-Europa veel te heet is, is het hier vrij koel en winderig. Voor mij een goede reden binnen te blijven om achter de PC deze Nieuwsbrief te schrijven. Een Nieuwsbrief die wat ruimer uitpakt dan U gewend bent. We hebben in de Jaarvergadering al geopperd om bij het begin van het nieuwe seizoen geen Activiteitenboekje uit te geven. Dat scheelt immers weer in de kosten. Maar dan zou de Nieuwsbrief de plek zijn om het week- en jaarprogramma te presenteren. En dat gaan we dus doen.

Wat we ook gaan doen is dat we elke Nieuwsbrief eindigen met enige algemene informatie, die U anders in het bewaarexemplaar van het Activiteitenboekje zou aantreffen. Kortom, een Nieuwsbrief nieuwe stijl.

 

Inloopspreekuur sociaal makelaar in de Duinpan.

 

Bij de Jaarvergadering heeft U al kennis kunnen maken met Roy van Schie. Zoals hij daar al meldde zal hij na zijn vakantie wekelijks spreekuur houden in De Duinpan. Wie is Roy van Schie?

Vanaf 25 september 2023 is sociaal makelaar Roy van Schie wekelijks te vinden in de Duinpan. Roy is werkzaam voor de welzijnsorganisatie Welzijn Noordwijk en staat U, als inwoner van de Zilk, graag te woord tijdens zijn inloopspreekuur. In de Zilk heeft Roy o.a. inwoners geholpen bij het realiseren van het project ‘Fietsmaatjes’ en het adopteren van gemeentegroen in hun straat. Ook heeft hij kunnen zorgen voor financiële bijdrages voor diverse bureninitiatieven, zoals de ’80-plus ontmoetingsmiddag’ in De Zilk en de nationale burendag. Verder kan Roy U ook helpen als U op zoek bent naar passend vrijwilligerswerk of als U meer wilt weten over mantelzorgondersteuning. Er is heel veel mogelijk en Roy helpt U graag!

 

Het inloopspreekuur start, zoals hierboven vermeld, vanaf maandag 25 september. U kunt vanaf dat moment wekelijks op maandag tussen 13:00 en 14:15 uur in de Duinpan bij Roy terecht met al Uw vragen omtrent welzijn. Uiteraard kunt U ook zonder vragen een keertje vrijblijvend langskomen om kennis te maken met Roy. Wees welkom!

 

Bent U niet in de gelegenheid op maandagmiddag? Geen probleem! Roy is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 06-36153623, per email via roy.vanschie@welzijnnoordwijk.nl of te vinden op sociale media (Facebook en Instagram) onder de naam ‘Sociaal Makelaar Roy’.

 

 

 

RABO Club Support

 

Dit jaar doen wij als KBO De Zilk mee met het zgn. RABO Club Support. Wat houdt dat in? In de periode tussen 4 en 26  september kunnen mensen die lid zijn van de RABO bank onze KBO supporteren. Dat gaat via internet. Er zijn meer verenigingen in de Bollenstreek die meedoen. Afhankelijk van het aantal supporters dat zich bij de RABO aanmeldt, ontvangt de KBO dan een financiële bijdrage uit het steunfonds dat de RABO bank daarvoor beschikbaar heeft. Wij hopen uiteraard op een flinke schare aan supporters!

 

Cursus Rijvaardigheid voor 50+ automobilisten.

 

Marcel Luijnenburg, adviseur Verkeer en Vervoer van de gemeente Noordwijk vroeg ons het volgende onder Uw aandacht te brengen:

 

Op dinsdag 19 september 2023 organiseert de afdeling Veilig Verkeer Noordwijk en Teylingen (VVN) een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder. Wij nodigen hen van harte uit om door middel van een rit met een rij-instructeur, een theoretisch gedeelte en workshops inzicht te krijgen in de eigen rijvaardigheid. Indien nodig krijgen zij – geheel vrijblijvend – advies over bestaande problemen.

 

Rijvaardigheidscursus

De cursus is voor automobilisten van 50 jaar en ouder. De cursus is bedoeld om inzicht te verschaffen in het eigen verkeersgedrag en er wordt vrijblijvend advies voor eventuele verbeteringen aangereikt. In een ontspannen sfeer gaan de rij-instructeurs met de cursisten ongeveer een half uur rijden in hun eigen auto. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om een examen of test. Het rijbewijs kan niet worden ingenomen. Tevens kunnen de cursisten hun gezichtsvermogen en het reactievermogen testen.

De bewegingsactiviteiten zijn relevant voor goed deelnemen aan het verkeer. Ook wordt ingegaan op (nieuwe) verkeersregels. Kortom: bij de rijvaardigheidscursus voor 50-plussers komen vele aspecten van verkeer en verkeersveiligheid aan bod.

 

Cursusinformatie

De cursus vindt plaats op 19 september 2023 in de Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk.

De ochtendcursus duurt van 8.45 uur tot 12.00 uur en de middagcursus van 13.00 uur tot 16.00 uur. U kunt zich opgeven voor de ochtend of voor de middagsessie. De kosten bedragen € 15,-. Deze kosten kunt u op de cursusdag zelf betalen.

 

Aanmelden

Aanmelden voor de rijvaardigheidscursus kan tot 10 september 2023 per e-mail naar: dorisvankampen@icloud.com ten name van mevrouw D. van Kampen.

 

Bij het aanmelden uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer,

e-mailadres en/of  aangeven of u in de ochtend of middag wilt deelnemen.

Voor informatie kunt u bellen naar:

  1. D. van Kampen telefoon 06-53235613 of dhr. M. Luijnenburg 06-11748807

 

 

Ons weekprogramma in het seizoen 2023 – 2024

 

Ons weekprogramma kent U allemaal wel. Voor de volledigheid nog even het overzicht:

Maandagmorgen:        Wandelen in de duinen

Maandagmiddag:        Klaverjassen

                                          Prijsjassen 2e maandag in de maand

 

Woensdagmorgen:      Koersballen

                                          Jeu de Boules

                                          Repetitie De Melodymakers

                                          Inloopochtend 3e woensdag van de maand

Woensdagmiddag:      Kienen/Bingo en aansluitend diner

 

Donderdagmorgen:    Bewegen op muziek

Donderdagmiddag:     Bridgen

 

U mist misschien het Biljarten. We hebben helaas moeten besluiten om het biljarten uit ons weekprogramma te schrappen. De kosten wegen helaas niet op tegen het aantal deelnemers

U mist ook het koor De Oldtimers. Zij repeteren nog steeds op de dinsdagmiddag, maar zijn vanaf 1 april als zelfstandig koor door gegaan. Zij vallen dus niet meer onder de vlag van de KBO.

 

Ons Jaarprogramma seizoen 2023 – 2024

 

Met het nodige voorbehoud melden wij U de data van de jaarlijkse activiteiten:

 

Maandag 4 september

Opening van het seizoen

4 september – 26 september

Mogelijkheid tot aanmelden  bij RABO Club Support

Zaterdag 30 september

Viering Ouderendag in De Duinpan

Vanaf 1 oktober

Inning contributie

Vrijdag 13 oktober

Vrijwilligersavond

Dinsdag 31 oktober

Museumbezoek

Medio Oktober

Extra Jaarvergadering i.v.m. al of niet aansluiten bij landelijke bond????

Donderdag 16 november

Overleg Coördinatoren

Woensdag 29 november

Verschoven Inloopochtend + Sinterklaasviering

Woensdag 20 december

Inloopochtend en Kerstviering

Woensdag 28 februari

Jaarvergadering

Dinsdag 19 maart

Museumbezoek

Donderdag 25 april

Overleg Coördinatoren

Woensdag 29 mei

Busreis

Woensdag 26 juni

Slotmiddag met optreden van de Melodymakers

 

 

Ik breng nog even in herinnering dat we dit seizoen € 3,50 per keer vragen bij de deelnemers aan Bewegen op Muziek en Bridgen als bijdrage in de kosten. Het kopje koffie of thee, is dan wel voor rekening van de KBO. Let wel, gewone koffie. Speciale koffie zoals Cappuccino blijft voor eigen rekening. En ook de deelnemers aan het museumbezoek betalen een bijdrage van € 3,50 i.v.m. de gids die wordt ingehuurd.

 

Andere activiteiten seizoen 2023 – 2024

 

Theatergroep.

In het afgelopen seizoen bezocht een aantal leden de middagvoorstellingen in Het Oude Raadhuis in Hoofddorp. Een nieuw initiatief dat helaas maar één seizoen heeft mogen duren. Tot onze verrassing en spijt heeft de gemeente Haarlemmermeer de subsidie stop gezet. We zijn op zoek naar een alternatief. Dat gaat waarschijnlijk iets worden in “De Oude School” in Lisse. Daar wordt op een zestal zondagen in het jaar een koffieconcert verzorgd. Wanneer we daar meer over weten, laten we dat aan de deelnemers van het afgelopen seizoen weten. Maar ook anderen zijn meer dan welkom!;

 

HUBA. Ook dit seizoen gaan we in het voorjaar Hulp bij Belasting Aangifte verzorgen. Onze HUBA mensen zullen daarvoor in januari een training gaan volgen;

 

Leesclub. Anja Huikeshoven coördineert onze Leesclub. Gemiddeld eens in de 6 weken komen de lezers bij elkaar om een boek te bespreken;

 

Klusgroep.  Voor iedereen die thuis een klusje te doen heeft, die net even te lastig is, hebben we de Klusgroep opgericht. Maar ook leden die tegen een probleem aanlopen met hun mobiel of computer kunnen daar terecht.  Neem dan contact op met Peter Heemskerk 0252-517710 of 06-51201937.

 

Het programma van de maand september:

 

Maandag 4 september:             Opening seizoen

Vanaf  4  t/m 26 september:    Aanmelden als supporter bij RABO Club Support

Woensdag 20 september:         Inloopochtend en aansluitend lunch voor de liefhebber

Dinsdag 26 september:              Verschijning Nieuwsbrief  en KBO/PCOB blad

Zaterdag 30 september:            Ouderendag 2023 in de Duinpan.

 

Ouderendag 30 september.

 

Zoals elk jaar is er een Internationale Ouderendag. Dit jaar is dat op 1 oktober 2023. De KBO De Zilk gaat daar aandacht aan besteden en wel op zaterdag 30 september.

We  treffen  elkaar die dag in De Duinpan.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30 uur:        Koffie met iets lekkers;

13:45 uur:        Optreden van het Shantykoor

14:30 uur:        Tweede bakkie koffie

14:45 uur:        Frènk van der Linden leest voor uit eigen werk en gaat de zaal in met vragen over het ouder worden in De Zilk

15:30 uur:        Afsluitende borrel  en  versnapering

 

U bent allemaal van harte welkom. Het is voor ons wel fijn om een indicatie te hebben van het

aantal belangstellenden. Wilt U zich daarom wel van te voren even aanmelden. Dat kan via de

telefoon bij: Gerard Alders 06 53792808

0f via het strookje onderaan deze Nieuwsbrief, in te leveren bij Sonja Verloop.

 

Papierwinkel.

 

De Gemeente Noordwijk vroeg ons het volgende onder Uw aandacht te brengen:

 

De Papierwinkel.

Gratis hulp bij moeilijke papieren en websites.

 

Bij De Papierwinkel helpen we U onder andere bij het invullen van digitale formulieren en bij uw administratie. Ook geven we uitleg over brieven en regelingen van de overheid of bedrijven. U vindt ons in de bibliotheek. Wij, vrijwilligers van diverse organisaties,  helpen U graag en doen dat gratis.

 

U kunt ons o.a. vinden bij:

Bibliotheek Noordwijkerhout:             dinsdag 14:00 – 16:00

Bibliotheek Hillegom:                             dinsdag 15:00 – 17:00

 

 

KBO afd De Zilk:

 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Gerard Alders,

06 53792808

gerardenjoke382@hotmail.com

Ans Borst,

0252 521452

ans@kbodezilk.nl

Peter Heemskerk,

06 51201937

peterheemskerk@casema.nl

 

Bankrekening:

NL76RABO 0346998824

T.n.v. KBO De Zilk

 

Website:

 

www.kbodezilk.nl

 

 

 

 

Ik (wij) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Kom(en) met …………..……… personen op 30 september 2023  naar de viering van de Ouderendag in De Duinpan. Er zijn geen kosten aan verbonden

 

Inleveren bij Sonja Verloop, Kronenstein  11