Uitnodiging extra Ledenraad

Deze zal worden gehouden op 25 oktober 2023 in De Duinpan.

Aanvang 14:00 uur

Zaal open 13:45 uur

 

Er is maar één agendapunt:  Besluit mbt al of niet aangesloten blijven bij de KBO Zuid Holland.

 

Wij hopen uiteraard op een grote opkomst.

 

Wanneer U verhinderd bent kunt U gebruik maken van onderstaand stemformulier. Dit is een persoonlijk formulier. Wanneer een echtpaar dus schriftelijk een stemformulier wil gebruiken zult U een kopie moeten maken.

 

 

 

Ondergetekende ……………………………

 

Verklaart hierbij dat hij/zij

 

O voor opzeggen lidmaatschap bij de KBO ZH is;

 

O tegen opzeggen lidmaatschap bij de KBO ZH is.

 

Plaats: …………..

 

Datum: ……………………                                          Handtekening: ………………………………….