Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de KBO afdeling De Zilk

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de KBO afdeling De Zilk

 

Deze zal gehouden worden op 1 okt in De Duinpan te De Zilk

 

Aanvang: 14.00 uur

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 22 mei 2019
 4. Jaarverslag 2019-2021
 5. Financieel jaarverslag
  • Verslag kascontrole commissie
 6. Vaststelling contributie
 7. Samenstelling Bestuur. Het bestuur heeft met Betty Plessing en Peter Heemskerk al enige tijd de nodige versterking gekregen. Hun lidmaatschap moet nog worden goedgekeurd door de algemene ledenraad
 8. Nieuwe ontwikkelingen
 9. Rondvraag en sluiting

 

De stukken van agendapunt 3, 4, 5 liggen ter inzage op diverse tafels.

 

Pauze

 

15.00 uur         Presentatie Hurtak & Roodhorst  notarissen over (levens)testament

 

Bestuur KBO De Zilk