Gerard Alders

Ik ben Gerard Alders. Ik ben geboren in Haarlem, sinds kort  wonend in Hillegom maar het grootste gedeelte van mijn leven woonachtig in De Zilk. Na het beëindigen van mijn werkzame leven in het onderwijs wilde ik mijn vrije tijd nuttig besteden.  En toen het bestuur van de KBO mij uitnodigde om eens een vergadering bij te wonen, heb ik daar positief op gereageerd.

De KBO in De Zilk vervult een belangrijke taak in het kader van “Ontmoeting en Ontspanning” voor ouderen in ons dorp. Ik wil mijn best doen om de activiteiten die de KBO daartoe organiseert voort te zetten. Maar ik sta ook open voor nieuwe ontwikkelingen, zodat de Ouderenbond met haar tijd mee gaat. Want de ouderen van gisteren lijken niet op de ouderen van nu. En wat de toekomst brengt zal de tijd ons leren.

Ik hoop dat wij als bestuur, samen met de vele vrijwilligers, de belangen van de ouderen in De Zilk goed zullen blijven behartigen.