Home

 

De website van KBO is verhuisd en is nu: 

                  Seniorendezilk.nl

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de KBO

 

De Katholieke Bond voor Ouderen afdeling De Zilk is een open organisatie waar 55-plussers, van alle gezindten, lid van kunnen worden.

De Bond is in 1992 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maar bestaat al vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw. Vanaf dat moment zijn er naamswijzigingen geweest en is de ‘bejaardenbond’ uitgegroeid tot een bloeiende KBO organisatie waar heel veel 55-plussers lid van zijn.

De KBO afd De Zilk is lid van de landelijke KBO/PCOB . Ook is er een samenwerking met de ANSV (Algemene Noordwijkse Senioren Vereniging), de KBO Noordwijk(erhout) en de PCOB (Protestant Christelijke Ouderen Bond) in het Drie Bonden Overleg binnen de gemeente Noordwijk.

Het bestuur vertegenwoordigt de afdeling in regionaal en provinciaal overleg.

 

Doelstelling

 

De doelstelling die de KBO nastreeft is de belangen behartiging van ouderen op sociaal-economisch gebied en op cultureel en educatief terrein

 

Daarbij wil de KBO de christelijke waarden behouden en uitdrage

 

Wat doet de KBO

Ieder seizoen organiseert de afdeling een scala aan wekelijkse activiteiten zoals, kaarten, biljarten, handvaardigheid, jeu de boules, gymnastiek, sportief wandelen, bridgen etc. Daarnaast wordt een jaarlijkse bustocht georganiseerd, museum-bezoeken, en festiviteiten rond sinterklaas en kerstmis. In het jaarlijkse boekje staan de activiteiten opgesomd.

Bovendien kan de KBO hulp bieden bij het invullen van belastingformulieren.

Ook wordt voorlichting gegeven over regelingen die de doelgroep betreffen en kan hulp worden geboden bij het aanvragen van diensten.

Nieuwe activiteiten, zoals de installatie Van Ouderenadviseurs, zijn in ontwikkeling.

Op gemeentelijk niveau zijn er regelmatig contacten met het WMO adviescentrum. Bovendien is er een halfjaarlijks contact met de wethouder waar allerlei relevante ontwikkelingen worden besproken.

De Duinpan

Veel van onze activiteiten vinden plaats in ons dorpshuis De Duinpan. Bij activiteiten  van de KBO geldt daar een aangepast (lees: verlaagd) tarief voor een kopje koffie en thee. Bovendien verzorgt De Duinpan maandelijks een diner tegen een alleszins redelijk tarief.

 

Lid worden

Wilt u gebruik maken van de activiteiten die de KBO aanbiedt, dan kunt u lid worden. U ontvangt dan tevens het blad van de KBO-PCOB dat maandelijks wordt uitgegeven

U kunt u aanmelden bij:

Mevr. A. Borst

Druivenstein 2

2191 XE De Zilk

0252 521453

ans@kbodezilk.nl

 

Voor het seizoen 2021/2022 zijn de kosten € 27 pp

 

 

Website

 

Sinds kort presenteren wij ons ook via de website:

www.kbodezilk.nl

 

De website is nog in ontwikkeling. Suggesties zijn van harte welkom

 

Tot slot

 

Wij zijn dankbaar voor het grote aantal leden want hierdoor kunnen wij veel activiteiten verzorgen en aanbieden.

 

Wij hopen dat de vele vrijwilligers samen met het bestuur zich blijven inzetten voor het welzijn van de ouderen in onze gemeenschap.

 

Katholiek Bond voor Ouderen

(KBO) Afdeling De Zilk