Nieuwsbrief Juni 2020

Wat is dit een lastige Nieuwsbrief!

Nu premier Rutte ons weer een beetje hoop geeft op ‘terugkeer naar het normale’ staan wij te popelen om als KBO onze activiteiten weer op te pakken. Maar tegelijkertijd moeten en willen we ook heel voorzichtig zijn. Wat kan wel en wat kan niet? Kunnen we een zomerprogramma opstarten? In de vorige Nieuwsbrief hebben we U daarover een vraag gesteld. En er bleek heel veel belangstelling voor een zomerprogramma! Verderop in deze Nieuwsbrief ga ik daar toch iets over melden. En wat te denken van het reguliere programma voor het nieuwe seizoen. Dat start in september en is nog best ver weg. Maar kunnen we dan weer ‘gewoon’ klaverjassen? Jeu de boulen? Koersballen? In onze laatste vergadering zijn we wel al gaan nadenken over het nieuwe seizoen, maar definitieve plannen zijn eigenlijk  nog niet te maken. Dat blijft alsmaar afwachten. Toch heb ik in deze Nieuwsbrief wel al een aantal besluiten te melden. Dat verderop, maar eerst:

 

De Tuk-Tuk.

 

In de vorige Nieuwsbrief meldde ik de vraag vanuit het gemeentebestuur naar de belangstelling

voor  de Tuk-Tuk. Daar heeft U flink op gereageerd. En ook overwegend positief. De betrokken

ambtenaar had nog enkele aanvullende vragen, en die heb ik her en der ook nog gesteld.

 

  • Hoe vaak verwacht u van dit vervoer gebruik te willen maken?

–        Welke bestemmingen wilt u bereiken?

–        Welke voordelen heeft deze vorm van vervoer meer dan uw huidige vervoersmogelijkheden?

 

Maar uw reactie hebben er al toe geleid dat de ambtenaar voor de burgemeester en wethouders een notitie opstelt waarin hij pleit voor een experiment met de Tuk-Tuk! Dat vind ik goed nieuws! Afwachten maar!

 

Algemene Ledenraadsvergadering en de contributie.

 

De jaarvergadering houden we altijd in deze periode. Dit jaar dus niet. In deze vergadering stellen we altijd de contributie vast. Dit jaar moet dat dus anders. In onze laatste vergadering hebben we gesproken over de contributie voor het seizoen 2020-2021. Op dit moment is de contributie   € 26, waarvan wij € 15 moeten afdragen aan de landelijke KBO. Die afdracht stijgt met € 1,82. Dus zou ook de contributie logischerwijs moeten stijgen. Maar in dit rare voorjaar van 2020 staan al onze activiteiten stil en maken we weinig kosten. Dus houden we dit jaar wat over. Dan voelt het een beetje raar om voor het volgend jaar de contributie met die € 1,82 te verhogen. We hebben dus besloten om de doorbelasting niet volledig door te rekenen, maar voor de helft. Dat betekent dat de contributie voor het seizoen 2020-2021 naar € 27,- gaat. Houdt U er wel rekening mee dat in het seizoen daarna de doorbelasting wellicht wel volledig zal worden doorgerekend. Maar dat zien we volgend jaar wel weer.

Activiteitenprogramma en boekje voor 2020-2021.

 

U bent van ons gewend dat we eind augustus onze nieuwe Activiteitenboekje uitgeven. En dat vraagt de nodige voorbereiding. Daarmee beginnen we altijd in de maand mei. Maar ja, welke zekerheid hebben we over de herstart in september? Wanneer alles weer ‘normaal’ is, zullen de meeste activiteiten ongewijzigd verdergaan. Dwz op dezelfde tijd en dag in de week. We hebben wel al twee veranderingen besproken:

  • Creatieve handvaardigheid / Inloopochtend. In het Ateljee was U om de week welkom voor een kopje koffie en een leuke creatieve activiteit. Helaas moeten we vaststellen dat de belangstelling te laag was en bleef om dit voort te zetten! Heel spijtig voor de enthousiaste deelnemers. En ook voor Annemarie Burger die elke keer weer een leuke activiteit had voorbereid. Wellicht dat zij met de betrokkenen een afspraak kan maken om op een of andere manier door te gaan;
  • Het wandelen op maandagmorgen olv Jaap De wandelgroep bestaat uit een vast clubje. Er wordt in een rustig tempo gewandeld. Sommigen vonden het tempo een beetje te rustig. En daarom wil Bert Schreurs op maandagochtend om 10:30 ook bij de ingang van de duinen staan. En wanneer U iets pittiger wilt wandelen, dan gaat U met Bert mee. Dan is er “voor elk wat wils”.  Jaap is overigens op 11 mei weer begonnen met wandelen. Bert start op 8 juni. Hij loopt zo’n anderhalf uur en kiest ook regelmatig de paadjes tussendoor. Echt “struinen” dus. We hopen op veel belangstelling.

 

Zomerprogramma 2020.

 

U heeft behoorlijk wat strookjes ingeleverd na de vorige Nieuwsbrief mbt het Zomerprogramma. En met name met positieve reacties. Dat vinden we heel leuk. We hebben met Kees Klein overlegd of,  en zo ja hoe we dit jaar  een start zouden kunnen maken. Buitenactiviteiten zijn al snel mogelijk, onder handhaving van de 1,5 meter afstand. Zo zijn Jaap Beelen en Bert Schreurs al gestart met hun wandelgroepen  op de maandagochtend. En dat kan gewoon doorgaan in de zomer. Datzelfde geldt voor Jeu de Boules. Maar voor binnen activiteiten gelden strengere regels. Overleg met Kees leidt tot het volgende plan:

Op woensdagmorgen vanaf 9:30 uur staat de Duinpan open. In de grote zaal kan worden gekoersbald, geklaverjast, gebridged, gesjoeld, gerummy-cubd of wat dan ook. En de biljarters kunnen terecht in de biljartzaal. De bar staat open voor een kopje koffie of iets anders. We starten op 1 juli onder voorbehoud dat de overheid dit toestaat en met de voorwaarden die de overheid daarbij stelt. Bijvoorbeeld mbt het maximale aantal mensen in de ruimte. Ook Kees staat achter dit  idee.  Of dit allemaal door kan gaan  weten we nog niet zeker. We laten dat in de volgende Nieuwsbrief weten en die komt uit op 23 juni. Net op tijd om het al  of niet starten op 1 juli te kunnen melden.

 

Website.

 

En kijkt U regelmatig op onze website:

 

kbodezilk.nl

 

Wij blijven proberen relevante informatie tijdig op onze website te plaatsen.